Opleidingen

De opleidingen voor werkzoekenden en werknemers die georganiseerd worden in Brussel.

De Externe site VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) geeft op haar website een overzicht van trainingen en opleidingen in Brussel en Vlaanderen. Ook werknemers die een opleiding wensen te volgen kunnen hier de nodige opleidingscheques aanvragen.

Externe site Tracé Brussel heeft online een gegevensbestand van Nederlandstalige opleidingen en tewerkstellingsinitiatieven in het kader van socioprofessionele inschakeling. De Externe site Leerwinkel van Tracé Brussel biedt antwoorden op alle vragen over leren in Brussel.

Rechtstreeks contact opnemen kan ook met socioprofessionele inschakelingsorganisaties die gelegen zijn op het grondgebied van de Stad.

De Externe site WerkCentrale van de Stad Brussel brengt verschillende diensten actief rond werk, opleiding en socio-professionele inschakeling samen:

  • een algemene ontvangst en voorlichting van het publiek voor het hele Jobhuis van de Stad Brussel
  • beurzen rond werkgelegenheid en opleiding
  • digitale openbare ruimtes en computercursussen in Brussel-centrum, Laken en Neder-Over-Heembeek
  • nabijheidsdiensten: bemiddelaars in de Bockstaelwijk, een ruimte rond werkgelegenheid in Neder-over-Heembeek
  • sociale bijstand in de Marollen en Brussel-centrum
  • een 'Werkgelegenheidsbus' in de wijken van Brussel om advies en hulp te bieden bij het vinden van werk
  • de JOBrusseleir: een magazine met nieuws van het Jobhuis van de Stad Brussel en zijn partners
  • tools om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken: brochures, website,...

De consulenten van de Externe site Werkwinkel Brussel Centraal kunnen helpen bij het vinden van de geschikte opleiding.

Het Externe site Beroepenpunt informeert, adviseert en oriënteert u naar het juiste beroep of de juiste opleiding.

Bij Externe site Vokans kan men terecht voor oriëntering naar een nieuwe job of opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching en loopbaandienstverlening.

Bekwaamheid kan men op verschillende manieren verkrijgen: door een opleiding te volgen maar ook door jarenlang een beroep uit te oefenen. De Vlaamse overheid reikt hiervoor Ervaringsbewijzen uit. Dat zijn officiële documenten die verklaren dat de betrokkene het beroep in de praktijk kan uitoefenen.

Voor verschillende beroepen werden alle belangrijke vaardigheden op een rijtje gezet. De lijst van beroepen en instellingen die ze afleveren is te vinden op de website van de VDAB: Externe site Ervaringsbewijs (of Externe site Validation des compétences voor Franstaligen).

Wie een diploma in het buitenland behaald heeft en dat wil gelijkstellen aan een Belgisch diploma, kan terecht bij het departement Externe site Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (Gelijkwaardigheid).

AGENDA