Parkeren - Bezwaar tegen retributie

U gaat niet akkoord met de parkeerretributie? U beschikt over 10 kalenderdagen, volgend op de ontvangst van de uitnodiging tot betalen, voor het indienen van een bezwaar.

Opgelet: het indienen van een bezwaar ontslaat u niet van de verplichting tot het betalen van de parkeerretributie binnen de gestelde termijnen.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijnen, zoals voorzien door het Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg (PDF, 377.46 KB), worden administratieve kosten ten belope van 15 euro aangerekend aan de debiteur.

Hoe aanvragen?

  • Online
  • Per post: Stad Brussel - Cel Parkeren - Postbus 1444 - 1000 Brussel

Indien u protest wil aantekenen, klik dan op onderstaande knop:

Het formulier is anoniem.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om het formulier in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u het formulier wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Opgelet:

De maximale grootte van het bestand (foto's, betalingsbewijzen, …) dat als bewijsmateriaal kan opgeladen worden, mag niet groter zijn dan 10 MB.

Zipbestanden (.zip) zijn ook toegestaan.

Meer info over een al ingediend bezwaar?

Meer info over uw aanvraag die reeds is ingediend via het online formulier of per post?

Telefonisch op het nummer 02 279 22 11 (kies optie 3)

Vereiste documenten?

  • Referentie van het pv en nummer van de kentekenplaat
  • Al het bewijsmateriaal dat u nuttig acht