Pensioen - IGO

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Meer informatie:

Een IGO aanvragen: