Plan voor duurzame ontwikkeling

Wat is het?

Het Gemeentelijke plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) 'De Stad in wording' is een strategisch document dat een antwoord wil bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel. In het kader van het algemene beleidsprogramma 2018-2024 leiden de in het plan te bepalen doelstellingen tot de uitvoering van concrete acties, in overeenstemming met het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.

Met welk doel?

De diagnose, in combinatie met de uitdagingen uit het meerderheidsakkoord, leidt tot 7 grote ambities voor de stad van 2050:

  • Een stad die ademt
  • Een stad die beweegt
  • Een stad die evolueert
  • Een open en solidaire stad
  • Een stad van nabijheid
  • Een dynamische en slimme stad
  • Een voorbeeldige en participatieve stad
Plan voor duurzame ontwikkeling

Evolutie

Ontwerp