Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie voor een zonneboiler

De Stad Brussel heeft voor haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) een premie voor een zonneboiler.

Het is mogelijk het bedrag van de energiefactuur te verminderen door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen (stookolie, gas) en door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen. Een zonneboiler laat toe, zelfs met ons klimaat, om gratis 60% van de energie te leveren die nodig is voor de productie van warm sanitair water van een woning. Daarnaast is er een direct milieuvoordeel bij een dergelijke installatie door een vermindering van de atmosferische vervuiling en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de aankoop en de plaatsing van een zonneboiler in woningen gelegen op haar grondgebied, met een bijhorende minimumoppervlakte van 2 m2 optische oppervlakte van thermische zonnepanelen.

Bedrag van de premie?

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgesteld op 50% van de premie die toegekend wordt door Externe siteLeefmilieu Brussel (met een maximum van 2.000 euro).

In geval van het bouwen, de renovatie of de wijziging van verschillende woningen (flatgebouw, geheel van ééngezinswoningen…) door eenzelfde bouwheer, is het bedrag van de premie gelijkwaardig aan evenveel individuele premies als er woningen zijn, met een maximum van 3 individuele premies.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 20% verhoogd voor de installaties uitgevoerd in een gebouw bestemd voor verhuur (eigenaar is niet gedomicilieerd in het pand).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Reglement

Na te leven technische voorwaarden:

Een installatie van minder dan 50 kWh moet geplaatst worden door een door RESCERT gecertificeerd installateur, de sensoren moeten het keurmerk 'Solar Keymark' hebben en de warmwatertank moet van energieklasse A zijn.

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet gestuurd worden binnen de 3 maanden na de toekenning van de premie door Leefmilieu Brussel via volgend formulier: