Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Premies voor sportclubs

Verenigingen en sportclubs gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel kunnen subsidies krijgen.

Er bestaan drie soorten subsidies:

 • Werkingssubsidies:
  • voor een vlotte werking en het dagelijks beheer van de club, met name voor de aankoop van sportmateriaal of -uitrusting dat/die niet langer dan 5 jaar meegaat
  • voor de opleiding van Brusselse trainers of sportmonitoren
  • voor hulp of bijstand bij een opleiding rond het gebruik van medisch materiaal
 • Investeringssubsidies: voor de aankoop van sportmateriaal dat langer dan 5 jaar meegaat
 • Specifieke subsidies: voor een uitzonderlijk sportevenement dat het imago en het sportieve karakter van de Stad Brussel valoriseert

Om subsidies aan te vragen, moet de sportclub of de vereniging:

 • een rechtspersoon (vzw of feitelijke vereniging) zonder winstoogmerk zijn
 • een hoofdzetel op het grondgebied van de Stad Brussel (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren) hebben en/of
 • activiteiten organiseren op datzelfde grondgebied en/of
 • activiteiten aanbieden die sport voor jongeren, mensen met een beperking of senioren bevorderen en/of
 • activiteiten organiseren die sport voor vrouwen promoten
 • voor 60% uit Brusselse leden bestaan
 • bij een officiële competitie aangesloten zijn

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de Sportdienst of de Schepen van Sport.

De club moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen, samen met een globale begroting. Gaat het om een investeringssubsidie, dan wordt aangeraden om de offerte voor de betrokken aankoop of werken toe te voegen.

Varia:

 • Subsidies, en het daaraan verbonden bedrag, worden toegekend en bepaald door de Schepen van Sport in functie van het beschikbaar budget
 • De Stad Brussel kan het volledig bedrag van de subsidies terugvorderen wanneer de club in gebreke blijft of een valse aangifte indiende
 • Onvolledige dossiers worden niet-ontvankelijk verklaard
 • Aanvragers moeten in hun publiciteit het logo van de Stad Brussel opnemen
 • Clubs die een aanvraag indienen, moeten in hun dagelijks beheer de door hun leden overhandigde sportcheques aanvaarden
 • Dat in voorgaande jaren subsidies werden toegekend, betekent niet automatisch dat ze nog een jaar worden verlengd

PRAKTISCHE INFO