Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Project Buda+

Wat is het?

Het project Buda+ is een intergewestelijk samenwerkingsproject tussen het Vlaamse en Brusselse gewest en waarbij de Stad Brussel één van de belangrijkste partners is met de gemeenten Vilvoorde en Machelen. De partners ontwikkelen een gemeenschappelijke visie om de economische zone ten noorden van Brussel te verbeteren, een gebied dat Buda+ heet (verwijzend naar de Budabrug).

Met welk doel?

Het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand wil met de werf Buda+ komen tot een plan voor de herontwikkeling van de bedrijvenzone Buda, met volgende hefbomen:

  • De overgang naar circulaire economie
  • De ondersteuning van bedrijven in gezonde bedrijfsontwikkeling door deze doorheen hun levenscyclus te huisvesten: van opleiding tot start-up en volwaardig bedrijf
  • Stedenbouwkundige optimalisatie van het gebied
  • De interne en externe promotie van de zone door het faciliteren van acties in de publieke ruimte, communicatiecampagnes, evenementen,...
  • Zoeken naar en implementeren van oplossingen voor de mobiliteitsproblemen

Meer info:

Meer informatie over de projecten en initiatieven die op dit vlak ontwikkeld werden, inclusief het actieplan van de Stad Brussel voor de trage wegen in Haren:

Project Buda+

Evolutie

Ontwikkeling