Publicaties over erfgoed

Deze uitgaven (wandelkaarten, brochures, monografieën) over het Brussels erfgoed werden gemaakt door de cel Historisch Erfgoed.

Wandelkaarten

Deze wandelkaarten pogen het publiek te sensibiliseren voor het erfgoed. Ze zijn gewijd aan bepaalde wijken of thema's:

Deze kosteloze brochures zijn ter beschikking van het publiek. Door hun succes zijn de meeste nummers niet meer beschikbaar.

Brochures

Uitgegeven brochures naar aanleiding van een restauratie:

Monografieën

Volgende monografieën zijn gewijd aan een aspect van het Brussels erfgoed:

  • De schildwachten van de Geschiedenis, 2000, 136 p. + aanvullende brochure (deze uitgave wordt in het Broodhuis verkocht)
  • Les maisons de la Grand-Place de Bruxelles, 3de uitgave. 2007, 230 bladz. (uitgegeven door CFC Editions en beschikbaar in de boekhandels, enkel in het Frans)