attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Publicaties over milieu

De cel Milieuraadgeving maakt en publiceert informatie- en sensibiliseringsbrochures over het leefmilieu en de groene ruimten. De brochures zijn online leesbaar, downloadbaar en beschikbaar op aanvraag bij de cel.

Lijst van inheemse planten nuttig voor de biodiversiteit

De natuur bij ons uitnodigen! Praktische gids voor Brusselse tuinen en balkons

Brochure over het aanleggen en onderhouden van zijn tuin en kleine ruimten voor meer biodiversiteit. Wetgevende aspecten komen ook aan bod.

Collectie 'Parken en tuinen van de Stad Brussel'

Reeks van brochures gewijd aan de groene ruimten van de Stad. Elk boekje presenteert de geschiedenis en de context van haar oprichting, de opmerkelijke monumenten en gebouwen, de landschapsarchitectuur en de huidige fauna en flora.

Andere publicaties