attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

RSS-feeds

Met RSS-feeds kan u op de hoogte blijven van nieuws of nieuwe pagina's op de site.

De algemene RSS feed van de Stad Brussel:

Opgelet: klik niet op de link, maar kopieer hem en plak hem in een RSS-lezer.