Salam Festival

Op zondag 22 maart 2020 in Brussels Expo.

Het Salam Festival is een multicultureel evenement dat mensen uit alle lagen van de bevolking bij elkaar brengt, ongeacht nationaliteit, afkomst, geslacht of religie. Het festival biedt artistieke momenten (liedjes, slam, humor, shows,...) verrijkt met conferenties en debatten. Het doel: het samenleven, sociale cohesie bevorderen om uiteindelijk "samen iets op te bouwen".

Salam Festival