Schoolcontract Klavertje Vier (2017-2023)

Basisschool Klavertje Vier vormt een redelijk gesloten blok in de Noordwijk van Brussel, tussen het kanaal en de spoorwegen. Ondanks de hoge gebouwen en het drukke verkeer bevat de omgeving veel openbare ruimten, maar die missen gezelligheid, omkadering en activiteiten.

De ambitie van het Schoolcontract is drieledig:

  • De aanwezige infrastructuur activeren (sportaanbod, groene ruimte,...)
  • De school zichtbaarder maken in de straat en ze een toegankelijker en vriendelijker imago aanmeten
  • De ouders en de buurtbewoners betrekken

Meer info:

Externe site Schoolcontract Klavertje Vier (Perspective.brussels)

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  • De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur,...
  • De school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars,...) worden betrokken bij het denkproces

Aan het begin van de studie- en diagnosefase wordt een participatief proces voorzien. Dat heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het mogelijk om de programmatie te organiseren via een 'bottom-updynamiek' en streeft een coproductie door de verschillende actoren na.

Externe site Diagnose Schoolcontract Klavertje Vier (Perspective.brussels)

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

Externe site Programma van het Schoolcontract Klavertje Vier (Perspective.brussels)

Ouders van de wijk

Samen met vzw Brusselleer en vzw Foyer voorzien we verschillende trajecten voor de ouders van de school. Doelstelling hierbij is de band tussen ouders en school te verbeteren, ouders te versterken en hen aan te moedigen om een actieve rol op te nemen in school en wijk.

Vanuit het schoolcontract ging het project 'Salto' van start. Een groep van 8 mama's volgde een opleiding bij vzw Foyer om nadien wekelijks naschoolse activiteiten te begeleiden voor gezinnen van de school. Ze doen dit in hun moedertaal met als gevolg dat ook moeilijker bereikbare gezinnen deelnemen.

Daarnaast was er een reeks rond taalstimulering voor ouders van de naburige kinderopvang en de onthaalklas, begeleid door vzw Gekletter.

Zachte wegen

Een netwerk van ludieke en kindvriendelijke signalisatie verbindt de school met leuke publieke plekken/parken in de buurt.

De artiesten Alice van Innis en The City is our Playground voerden dit project uit. De kinderen van Klavertje Vier gingen op pad in de wijk en vertelden wat zij vinden van hun leefomgeving. Soortgelijke ateliers vonden plaats met de senioren van vzw Harmonie, de tieners van La Maison des Enfants Symphonie, de tijdelijke bewoners van het Maximiliaanpark en de bezoekers van Buurthuis Millenium.

Daarop volgden creatieve ateliers die resulteerden in een vrolijk geschilderde schoolpoort aan Klavertje Vier, muurschilderingen aan Buurthuis Millenium en meer dan 100 vlaggen verspreid over de wijk. De resultaten van de ateliers zijn ook weergegeven op:

Atelier 'Zachte wegen'

Voorplein en fietsroute

Het nieuwe voorplein, dat de schoolomgeving aantrekkelijker zal maken, vormt een uitbreiding van de beperkte buitenruimte van de school en maakt het een plaats van samenkomst en rust in de buurt.

Met het plein willen we de sociale cohesie in de buurt bevorderen en zachte mobiliteit promoten. Een grote landschapstrap maakt de verbinding naar de woonblokken aan de overkant. School en buurt werden betrokken bij de totstandkoming.

Atelier voorplein en fietsroute

Ateliers Hélifarm

Tussen de woontorens van de Lakense Haard tegenover de school ligt een uitgestrekte moestuin. Hélifarm is een project van de vzw Atelier Groot Eiland dat duurzaamheid, sociale cohesie, integratie en vorming wil stimuleren en organiseren in de wijk. De kinderen van het derde en vierde leerjaar steken hun handen uit de mouwen tijdens een reeks ateliers begeleid door VELT.

'Pop Up Wijksalon'

De Maximiliaanboerderij bouwde een 'Pop Up Wijksalon' om de wijk mee in te trekken en zo de buurt te activeren en de sociale cohesie te verbeteren. Ze voorzien tweewekelijks een gevarieerd aanbod op woensdagnamiddag in het Maximiliaanpark maar doen bijvoorbeeld ook hun ding tijdens wijkfeesten.

Pop Up Wijksalon

Elk kind een plant

Het schoolgebouw van Klavertje Vier wordt soms ervaren als een sombere betonnen doos. Met dit project willen we de kinderen een levendige en groene omgeving bieden. Elk schooljaar krijgen de kinderen van het eerste leerjaar een kamerplant die ze de komende jaren verzorgen. De school wordt zo steeds groener.

Het Schoolcontract Klavertje Vier geniet van een gewestelijke subsidie van 819.950,00 euro.

Alle documenten van het Schoolcontract Klavertje Vier kunnen geraadpleegd worden op de website van Perspective.brussels:

Externe site Schoolcontract Klavertje Vier