Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Tags en graffiti

De Stad Brussel voert een actieve politiek in de strijd tegen tags en graffiti. Dat beleid bevat een voorstel tot verwijdering van de graffiti en verbaliseert de overtreders.

Om de eigenaars van gebouwen te helpen met het schoonhouden van hun gevels heeft de Stad een gratis schoonmaakdienst voor graffiti ter beschikking. De voorwaarden zijn vermeld in het:

Om graffiti te melden, contacteer de dienst Netheid via:

De Stad verplicht zich ertoe zo vlug mogelijk in te grijpen na aanvraag tot verwijdering van graffiti. De Stad is echter verplicht een schriftelijke toestemming te ontvangen van de eigenaar. Deze aanvraag voor de verwijdering van tags en graffiti (PDF, 242.66 KB) geeft aan de dienst Netheid de toestemming om telkens als er opnieuw een graffiti verschijnt deze te verwijderen op het eigendom van de aanvrager. Deze toestemming is 5 jaar geldig. Foto's van de betreffende graffiti worden bij voorkeur toegevoegd aan de aanvraag.

De video toont de verwijdering van graffiti op de gevels in de Lesbroussartstraat (deze video bevat geen dialoog of tekst, alleen achtergrondmuziek):