Overslaan en naar de inhoud gaan

Tags en graffiti verwijderen

Tags en graffiti verwijderen

Tags en graffiti laten verwijderen is mogelijk op privégebouwen, openbare gebouwen en straatmeubilair.

De Stad Brussel verwijdert bij haar inwoners gratis graffiti van de gevels van privégebouwen, onder bepaalde voorwaarden die in het reglement zijn vermeld.

De stadsdiensten komen zo snel mogelijk langs na de aanvraag tot verwijdering. Ze zijn wel afhankelijk van het weer en de technische omstandigheden. Je moet ook tonen dat je de schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw. Deze toestemming (242.66 KB) is een machtiging die 5 jaar geldig blijft.

Voorwaarden

  • Het gaat om een privégebouw dat alleen als woning wordt gebruikt.
  • Het gebouw bevindt zich op het grondgebied van de Stad Brussel.
  • De aanvrager is de eigenaar van het gebouw of heeft een toelating die door de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw ondertekend is.

Uitzonderingen

Deze dienst geldt niet voor geklasseerde gebouwen. Voor zulke gebouwen moet de eigenaar de graffiti op eigen kosten laten verwijderen.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Toestemming (242.66 KB) (machtiging) ondertekend door de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw
  • Foto's van de gevels waarop de graffiti staat

​Tarieven

Gratis

Levertijd

Zo snel mogelijk, afhankelijk van het weer en de technische omstandigheden.

De Stad Brussel verwijdert tags en/of graffiti van openbare gebouwen (gebouwen die eigendom zijn van de Stad, monumenten beheerd door de Stad) of van straatmeubilair beheerd door de Stad.

Voorwaarden

De graffiti staat op een gebouw of een openbaar monument van de Stad Brussel of op het straatmeubilair van de Stad.

Uitzonderingen

Voor privégebouwen kan de eigenaar of de beheerder (syndicus) van een mede-eigendom gratis aan de Stad Brussel vragen om graffiti te verwijderen.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

Als dat kan: foto's van het betrokken gebouw, monument of straatmeubilair.

Tarieven

Gratis

Termijn

Zo snel mogelijk, afhankelijk van het weer en de technische omstandigheden.

Video verwijderen graffiti

De video toont de schoonmaak van graffiti op de gevels in de Lesbroussartstraat (deze video bevat geen dialoog of tekst, alleen achtergrondmuziek):