Taxi

Het gebruik van de taxi's in Brussel is interessant voor de toeristen en voor elke andere gebruiker die een punctuele verplaatsing moet doen.

Standplaatsen voor taxi’s zijn voorzien in de nabijheid van de stations, culturele en toeristische plaatsen,… Taxi’s kunnen eveneens telefonisch besteld worden om een gebruiker thuis af te halen, op zijn werkplaats, bij een restaurant,…

Kaart taxihaltes op het grondgebied van het Brussels Gewest

Sinds september 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een systeem ingevoerd van collectieve taxi’s voor de nacht (van 23 uur tot 6 uur) met voordelige tarieven (5 euro per rit voor MIVB-gebruikers, 6 euro per rit voor anderen) die kunnen gebruikt worden voor de nachtelijke bezoekers of werknemers die tijdens de nacht werken.

De klanten verzamelen aan een bepaald punt (meestal in de nabijheid van een stopplaats van het openbaar vervoer). Dit systeem, Collecto genaamd, is complementair aan het nachtelijk stadsbussennet van de MIVB.

De Stad Brussel stelt, onder bepaalde voorwaarden, ook taxicheques ter beschikking van personen met beperkte mobiliteit en senioren. Elke persoon krijgt een vast aantal van 15 cheques (waarde 5 euro). Er is een tweejaarlijkse herziening van de situatie. Een aanvraag moet ingediend worden bij de buurthuizen.

Voorwaarden taxicheque

Onder 75 jaar:

  • een definitieve handicap hebben (minstens 66%)
  • geen openbaar vervoer meer kunnen nemen (attest van een dokter)
  • inkomsten genieten die gelijk of lager zijn dan het RVV-tarief (vroeger WIGW)

Boven 75 jaar:

  • geen openbaar vervoer meer kunnen nemen (attest van een dokter)
  • inkomsten genieten die gelijk of lager zijn dan het RVV-tarief (vroeger WIGW)

Meer info