Overslaan en naar de inhoud gaan

URBiNAT Neder-Over-Heembeek

URBiNAT Neder-Over-Heembeek

URBiNAT is een Europees project dat focust op de heropleving en de integratie van achtergestelde buurten in Europese steden. Een ingreep in de stedelijke omgeving dus, dankzij 'natuurgebaseerde' oplossingen op een participatieve manier aangebracht door de buurtbewoners en -verenigingen van de betrokken wijk.

De wijken Versailles en Mariëndaal in Neder-Over-Heembeek maken momenteel deel uit van dit Europese project.

Het URBiNAT-project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nummer 776783.

Alle resultaten van het project staan op het platform Externe siteCordis.

Met welk doel?

Van 2020 tot 2023 leidde een analyse van het gebied, op basis van van participatieve workshops, tot een stedenbouwkundig plan met het oog op de uitvoering ervan. De goedgekeurde projecten omvatten de heraanleg van groene ruimten, voorstellen voor een grotere zachte mobiliteit en projecten voor sociale cohesie en sociale economie.

De belangrijkste as die deze projecten met elkaar verbindt, is de 'groene corridor' die van de zone Van Praet naar Versailles loopt, via het zwembad van Neder-Over-Heembeek.

Externe siteURBiNAT Brussel (in het Frans en Engels)

Experimenten en instrumenten

Het participatieve proces van URBiNAT heeft tot verschillende proefprojecten geleid (onvolledige lijst):

Een subjectieve cartografie die de resultaten van de gedeelde analyse van het gebied presenteert:

Werkinstrumenten op het terrein: de 'ludomobiel' (in samenwerking met Externe siteAMO van NOH), de 'mobiele eilanden' (door de Externe siteFrères Poulet) en het 'rollend object' (door het collectief HqT), te (her)ontdekken in de wijk.

Een sensibiliserend kaartspel, 'Cartosaga', dat enkele van de lopende projecten in Neder-Over-Heembeek voorstelt (door Externe siteSophie Le Grelle en Samuel Macsai).

Ondersteuning op maat voor fietsinitiatieven in Neder-Over-Heembeek in 2022, met een focus op het toerusten van lokale vrouwen, en in het bijzonder het collectief 'Vers'ailes' (door het Externe siteCollectief ipé en Cyclo).

Meer info: ​

Een nieuwe wandelkaart van Neder-Over-Heembeek met nieuwe themawandelingen in Neder-Over-Heembeek en Mutsaard.