Vaccinatie

De inenting van kinderen tegen polio (kinderverlamming) is de enige wettelijk verplichte vaccinatie in België. De vaccinatie moet gebeuren voor de achttiende levensmaand van het kind. Het (polio)attest moet na de inenting aan de gemeente worden overhandigd.

Verplicht vaccin tegen polio

De inenting tegen polio (poliomyelitis) gebeurt in verschillende stappen. Na de laatste dosis vult de arts het attest in dat bij de geboorteaangifte werd meegegeven. Dat document, ondertekend door de arts, moet aan de Burgerlijke Stand worden afgegeven in de gemeente waar de ouders wonen.

Aangeraden vaccins

Meer info over andere aangeraden vaccinaties is te vinden bij Externe site Kind en Gezin of de huisdokter. De toediening van de vaccins kan door beide gebeuren. De vaccinaties bij Kind en Gezin zijn gratis.

Als het kind naar een crèche gaat die beheerd wordt door de Franstalige Externe site Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), worden naast polio nog bijkomende vaccinaties gevraagd.

ZIE OOK