Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Vaccinatie

De inenting van kinderen tegen polio (kinderverlamming) is de enige wettelijk verplichte vaccinatie in België. De vaccinatie moet gebeuren voor de achttiende levensmaand van het kind. Het (polio)attest moet na de inenting aan de gemeente worden overhandigd.

Verplicht vaccin tegen polio

De inenting tegen polio (poliomyelitis) gebeurt in verschillende stappen. Na de laatste dosis vult de arts het attest in dat bij de geboorteaangifte werd meegegeven. Dat document, ondertekend door de arts, moet aan de Burgerlijke Stand worden afgegeven in de gemeente waar de ouders wonen.

Aangeraden vaccins

Meer info over andere aangeraden vaccinaties is te vinden bij Kind en Gezin of de huisdokter. De toediening van de vaccins kan door beide gebeuren. De vaccinaties bij Kind en Gezin zijn gratis.

Als het kind naar een crèche gaat die beheerd wordt door de Franstalige Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), worden naast polio nog bijkomende vaccinaties gevraagd.

ZIE OOK