Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding van schade aan gebouwen

De Stad Brussel kent een vergoeding toe aan personen die materiële schade hebben geleden aan gebouwen door samenscholingen of bijeenkomsten (al dan niet toegestaan, gewapend of ongewapend) op haar grondgebied en die door de Gemeenteraad uitdrukkelijk als zodanig worden erkend. Het verzoek tot schadevergoeding moet uiterlijk binnen een maand na de gebeurtenis worden ingediend.

Welke 'gebouwen'?

Onder gebouw wordt verstaan ieder bouwwerk, werk of installatie, zelfs van niet-duurzame materialen, dat in de grond is opgenomen, daaraan is verankerd of waarvan de ondersteuning de stabiliteit waarborgt, en dat bestemd is om op zijn plaats te blijven, zelfs als het wordt afgebroken of verplaatst.

Welke uitgaven?

Enkel de franchise betaald aan verzekeringsmaatschappijen wordt vergoed. De Stad Brussel komt pas tussen na de eventuele tussenkomst van elk andere derde.

Als de schade lager is dan het bedrag van de franchise, komt de Stad Brussel tussen in de vergoeding van de persoon voor directe schade. In dat geval moet de schade worden bewezen aan de hand van facturen.

De schadevergoeding bedraagt maximaal 20.000 euro per schadegeval.

Hoe aanvragen?

Stuur uw verzoek voor een schadevergoeding (85.28 KB) naar:

Reglement

Reglement Vergoeding (342.60 KB)