attention!

Loketten zonder afspraak gesloten op vrijdag 31 maart

Door werken zijn de loketten zonder afspraak van het Administratief Centrum Brucity uitzonderlijk gesloten op vrijdag 31 maart 2023. De hele week kan er ook geluidsoverlast zijn in Brucity. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Vergroening van gevels en platte daken van openbare gebouwen

Wat is het?

Groene daken houden regenwater vast (de snelheid waarmee het regenwater in de openbare riolering terechtkomt daalt en het volume vermindert), maar bieden eveneens andere voordelen: de vochtigheid wordt geregeld en de warmte binnen de woningen kan beter worden beheerst, de teruggekaatste warmte neemt af, de luchtkwaliteit verbetert, de biodiversiteit wordt in de hand gewerkt, de continuïteit van de ecologische corridors/ het groen netwerk wordt gegarandeerd, lokale producten kunnen worden geproduceerd (moestuinen),...

De Stad kiest groene daken voor haar gebouwen. Elk plat dak dat aan de technische voorwaarden voldoet, zal systematisch beplant worden. De Stad zet zich eveneens in voor het vergroenen van de gevels (planten die opklimmen vanuit de bodem of potten) en de inrichting van onderdak en nestruimte (holten, openingen, hoeken,…) in de gevels en daken voor dieren.

Met welk doel?

Het vergroenen van daken en gevels biedt de Stad de mogelijkheid om haar gebouwen beter te beheren, een betere luchtkwaliteit te bieden aan bewoners en bezoekers en de biodiversiteit op haar grondgebied te stimuleren. Op deze wijze krijgt de natuur haar oorspronkelijke plaats terug, ten gunste van het welzijn van de burgers.

Evolutie

Lancering