Vergunning voor straatartiesten

Straatartiesten zijn alle personen die een openbare artistieke activiteit uitoefenen op het vlak van muziek, podiumkunsten of circus. De activiteiten van commerciële aard vallen hier niet onder.

Elke straatartiest moet een vergunning hebben en een periode van 2 maanden voor hij zijn activiteiten uitvoert op het grondgebied van de stad Brussel.

Er zijn twee categorieën vergunningen:

 • Vergunning voor geluidsactiviteiten voor optredens die op 3 meter van de bron een hoorbaar geluid van maximaal 60 dB voortbrengen.
 • Vergunning voor niet-luide activiteiten voor optredens die geen hoorbaar geluid voortbrengen (acrobatische gymnastiek, dans, mime, goochelen, jongleren, pantomime, acrobatiek, circusvoorstellingen,...).

De vergunning is persoonlijk en op naam.

Het gebruik van een versterker is verboden.

In het geval van een groep moet elk lid een persoonlijke vergunning hebben.

De vergunning wordt verleend voor vaste perioden van 2 maanden (bijvoorbeeld: januari-februari, maart-april,…).

Inwoners van de stad Brussel krijgen maximaal 4 perioden van twee maanden per kalenderjaar. Voor anderen is dit maximaal 3 perioden.

Tenzij de burgemeester of zijn afgevaardigde een uitzondering toestaat, is het aantal perioden voor geluidsactiviteiten beperkt tot 50 per maand en het aantal vergunningen voor niet-luide activiteiten beperkt tot 30 per maand.

 • Verbintenis om het reglement Straatartiesten in de Stad Brussel te respecteren
 • Diploma in een artistieke richting of positief advies van de artistieke jury

Ambachten of andere commerciële activiteiten vallen niet onder het reglement voor de straatartiesten.

 • Online
 • Via e-mail naar: busking@brucity.be
 • Ter plaatse aan de selfloketten: Hallenstraat 4 - 1000 Brussel

Als u een geldige vergunning hebt, vult u het formulier voor de periode van 2 maanden in (2 tot 8 weken voor de dag waarop de animatie start).

Als u geen vergunning hebt of als deze niet meer geldig is (geldigheidsduur van 3 jaar):

 • Vraag uw vergunning ten vroegste 8 weken voor de gewenste begindatum van de animatie en ten laatste 2 weken voor de auditie aan.
 • Vul het formulier voor de periode van 2 maanden in (2 tot 8 weken voor de dag waarop de animatie start).

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar: busking@brucity.be

 • Identiteitsbewijs
 • Recente foto van de artiest: de foto moet van recente datum zijn, het gezicht van de artiest tonen en het formaat hebben van een identiteitskaart (35 mm x 45 mm).

Gratis

 • Voor een vergunning van 3 jaar: 2 weken na het voorleggen van het diploma of het positieve advies van de jury.
 • Voor een periode van 2 maanden: 2 weken vanaf de indiening van de aanvraag.