Maatregelen coronavirus

 

Wat is een wijkcontract?

Een duurzaam wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast met een welbepaalde begroting.

Deze duurzame wijkcontracten, georganiseerd door cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (CHA) bevatten een luik huisvesting, publieke ruimte, infrastructuur en sociale initiatieven.

Voor bijkomende info: