Wat is een wijkcontract?

Een duurzaam wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast met een welbepaalde begroting.

Deze duurzame wijkcontracten, georganiseerd door de cel Stadsvernieuwing bevatten een luik huisvesting, publieke ruimte, infrastructuur en sociale initiatieven.

Voorstelling van alle wijkcontracten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: