Wilde dieren voederen

Het is ten strengste verboden om wilde dieren te voeden in openbare ruimtes en plaatsen.

Het voeren van wilde dieren is verboden door het algemeen politiereglement (artikel 35).

Uitzondering

Het voeren van vogels bij vriesweer wordt getolereerd (in een privéruimte). Gebruik daarbij een mengsel van zaden voor wilde vogels in een voederbak, die niet toegankelijk is voor duiven. Omdat zaden ongeschikt voedsel zijn voor nestvogels, moet het voederen eind maart, begin april stoppen.

Waarom een ​​verbod op het voeren van dieren?

De eenden voeren, overgebleven brood aan duiven geven,... het klinkt leuk maar het kan schadelijk zijn (voor de dieren):

  • populaties nemen toe: de dieren worden lui en afhankelijk van mensen, ze kunnen meer tijd besteden aan voortplanting en natuurlijke selectie werkt niet meer, de populaties nemen dus toe.
  • verstoring van het ecologisch evenwicht: deze populaties verdrijven in toenemende mate andere wilde soorten en verstoren zo het ecologische evenwicht.
  • menselijk voedsel is niet aangepast aan dieren: dit onevenwichtige voedsel veroorzaakt tekortkomingen. Droog brood veroorzaakt verstoppingen in het spijsverteringsstelsel. Nat brood zwelt in de maag, waardoor dieren denken dat ze genoeg hebben gegeten terwijl dat niet het geval is. Dat verzwakt de dieren en maakt ze vatbaarder voor ziekten. Sommige eenden worden zwaarlijvig, ontwikkelen gewrichtsproblemen in de vleugels en kunnen niet langer vliegen. Het kan zelfs een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de eieren en de gezondheid van de kuikens.
  • eutrofiëring van vijvers en botulisme (voeren van eenden): brood dat niet wordt gegeten, rot in het water. Algen groeien zo meer en verbruiken alle zuurstof in de vijvers. Vissen en waterfauna sterven. Dat mechanisme veroorzaakt ook stank en ziekten zoals botulisme in de zomer.
  • aantasting van gebouwen (voederen van duiven): het voederen leidt tot meer duiven en overlast. Gebouwen worden aangetast door uitwerpselen die zuur zijn door de consumptie van ongeschikt voedsel.
  • aantrekken van ratten: grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen in openbare ruimtes. Dat rottend brood, ongeschikt voor consumptie door vogels, trekt ratten aan.

ZIE OOK