World Cleanup Day

Dit evenement is al voorbij

Op zaterdag 21 september 2019 op verschillende plaatsen in Brussel.

Op 21 september is het Wereldschoonmaakdag (World Cleanup Day). Alleen, in een groep of met de straatveger, maken we de straten van Brussel proper. De hele planeet mobiliseert zich die dag voor de netheid!

Opendeurdag van de veegdepots

Tijdens deze dag eert de Stad Brussel de mensen die zich elke dag inzetten voor de netheid door een opendeurdag te organiseren in de depots van de dienst Netheid. Vanaf 10u kan u uw straatvegers ontmoeten. En vanaf 11u kan u hen ook helpen met hun schoonmaakbeurt.

Lijst depots:

  • Neder-Over-Heembeek (De Wandstraat 134)
  • Haren (Harenheidestraat 23)
  • Centrum (Melsensstraat 38, Sint-Katelijneplein)
  • Marollen (Hoogstraat 137)
  • Laken (Leopold I-straat 109)
  • Squares - Maalbeek (Jacques de Lalaingstraat 35)

Inschrijving gewenst maar niet verplicht via:

Meer info:

Steun voor initiatieven op het gebied van netheid

Wilt u uw eigen schoonmaakactie organiseren met uw buren of vrienden? De Stad stelt u daarbij materiaal ter beschikking en helpt u bij de verwijdering van het ingezamelde afval (als u contact opneemt om het inzamelpunt te bepalen):

World Cleanup Day