Activiteiten en Buurthuizen voor senioren

De Stad Brussel organiseert verschillende activiteiten voor en met senioren: animatie, workshops, conferenties, excursies en ontmoetingen tussen generaties.

De brochure Flashke geeft info over alle activiteiten van de Buurthuizen:

Buurthuizen

De senioren kunnen ook terecht in de Buurthuizen voor activiteiten op maat. Deze Buurthuizen zijn onthaalplaatsen (voor senioren). Ze zijn elke dag open en de senioren kunnen er elkaar ontmoeten. Er worden vieruurtjes, gastentafels, spelen,... georganiseerd:

Buurthuizen

De Stad Brussel organiseert elk jaar ook de Internationale dag van de Senioren, met feesten en activiteiten voor 55-plussers.

De Stad Brussel is ook lid van het netwerk van de 'leeftijdvriendelijke steden' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een 'leeftijdvriendelijke stad' heeft aandacht voor het ouder worden van de bevolking en probeert op een actieve manier de gezondheid, deelname aan de samenleving en de veiligheid van senioren te verbeteren.

Lees meer in de Brusseleir

De Buurthuizen besteden extra aandacht aan lichaamsbeweging, om de leefomstandigheden van de senioren te verbeteren en sociale contacten aan te moedigen:

Brusseleir van november 2023 (PDF, 6.10 MB) (pagina's 24 en 25)