Buurthuizen

De Stad Brussel heeft een aantal buurthuizen waar sociale en socioculturele activiteiten worden georganiseerd.

De buurthuizen zijn ontvangst- en vrijetijdsruimten op het grondgebied van de gemeente die aan de inwoners van de Stad Brussel het volgende bieden:

  • sociale activiteiten
  • buurt- en nabijheidsdiensten
  • socioculturele activiteiten

De Buurthuizen bieden aan de inwoners van de Stad Brussel een polyvalente, dichtbij gelegen onthaalruimte aan, waarbij aan iedereen de kans geboden wordt om aan uitwisseling te doen, een band te scheppen rond activiteiten, workshops, bezoeken of ook nog projecten van sociale aard.

Ze hebben als opdracht om de strijd aan te binden tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang in de buurt.

De Buurthuizen willen een ruimte zijn die openstaat voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor vrouwen en de leeftijdscategorie van 30 tot 75 jaar.

De krachtlijnen waarrond de Buurthuizen bij voorkeur werken, zijn:

  • de permanente opvoeding: Franse taalcursus, alfabetisering/lezen en schrijven, taakschool, cursussen multimedia maar ook bewuster consumeren, zijn budget beheren, debatten over een thema,...
  • de collectieve acties en gemeenschapsacties: verscheidene workshops, Hitteplan en Koudeplan, buurtfeesten, culturele uitstapjes,...
  • het individuele sociale werk: sociale permanenties en beheer van de dossiers 'taxicheques en teledistributie'

Ieder Buurthuis biedt diensten en activiteiten aan die gelinkt zijn aan de behoeften van de buurtbewoners en begunstigt het vrijwilligerswerk.

Delis'ke is een leveringsdienst van (kwaliteits)maaltijden aan huis. Deze dienst van de Buurthuizen en de Brusselse Keukens staat voor iedereen open.

Programma

Flashke - nieuwsbrief van de Buurthuizen (januari-februari-maart 2018) (PDF, 4.93 MB)

Pagina op Facebook

Video

Volgende video over de verschillende activiteiten van de Buurthuizen bevat tekst in het Frans en Nederlands en geen commentaar:

AGENDA

 

ZIE OOK