Adoptie

Volgens de adoptiewetgeving moet elke persoon die een kind wil adopteren een voorbereiding volgen georganiseerd door de bevoegde Gemeenschap, en dit voorafgaand aan de beoordeling van zijn of haar bekwaamheid door de Jeugdrechtbank.

Voorbereiding van de adoptie

Deze voorbereiding omvat onder andere informatie over de verschillende etappes van de procedure, over de juridische en andere gevolgen van adoptie.

Voor de Franse gemeenschap moet men zich wenden tot:

Voor de Vlaamse gemeenschap moet men zich wenden tot:

Internationale adoptie

Als u als burger bent ingeschreven in de Stad Brussel, kan u de internationale beslissing tot adoptie laten overschrijven in het register van de Burgerlijke stand als u een kind in het buitenland hebt geadopteerd. Om dat te doen, moet u deze beslissing eerst bij de de FOD Justitie (dienst Internationale adoptie) laten registreren.
De geboorteakte kan op hetzelfde moment worden overgeschreven zolang het kind Belg is (zie Overschrijvingen).

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door een derde wordt gedaan)
  • Originele geboorteakte vertaald door een beëdigd vertaler en gelegaliseerd
  • Origineel buitenlands vonnis vertaald door een beëdigd vertaler en gelegaliseerd
  • Attest van de dienst Internationale adoptie (het origineel om na te kijken)

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Een maand voor de overschrijving