Akte van geslachtsverandering

De akte van geslachtsverandering is een door een ambtenaar van de Burgerlijke stand afgeleverd document waaruit de geslachtsverandering blijkt.

Maatregelen coronavirus: alleen online aanvragen

 • via MyBXL
 • bij absolute noodzaak: aan het loket en op afspraak via 02 279 62 10

Voorwaarden

Het gevraagde document moet in België zijn opgesteld of overgeschreven.

Hoe aanvragen?

 • Online via MyBXL: voor een akte voor uzelf
 • Via e-mail (met een kopie van uw identiteitskaart, het soort akte dat u wil en/of een volmacht als dat nodig is):
 • Per post
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Vereiste documenten

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan)

Tarief

 • Gratis
 • 20 euro te betalen aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de legalisatie als de akte voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als de akte in België moet dienen:

 • onmiddellijk via MyBXL (behalve als de akte nog niet gedigitaliseerd werd in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS))
 • onmiddellijk aan het loket
 • 5 werkdagen voor een aanvraag via e-mail

Als de akte in het buitenland moet dienen (buiten de Europese Unie):

 • 5 werkdagen via MyBXL en aan het loket
 • 7 werkdagen voor een aanvraag via e-mail

ZIE OOK