Uittreksel van akten van burgerlijke stand

Een uittreksel van de akten van burgerlijke stand is een gecertificeerde kopie van de akte (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit) of het vonnis (echtscheiding, adoptie of afstammingsvonnis) overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Hoe aanvragen?

 • Via het e-loket
 • Per e-mail:
  - voor de akten opgesteld of overgeschreven in Brussel: burgerlijkestand@brucity.be
  - voor de neergelegde akten bij FOD Buitenlandse Zaken voor 2004: actesspf-fodakten@brucity.be
 • Per post
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Vereiste documenten

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door een derde wordt gedaan)

Tarief

 • Gratis

Wachttijd

Als de akte moet dienen in België:

 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail
 • onmiddellijk aan het loket

Als de akte moet dienen in het buitenland:

 • 5 werkdagen aan het loket
 • 7 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken voor 2004:

 • 10 werkdagen voor een aanvraag per e-mail