Maatregelen coronavirus

 

Huwelijksakte

De huwelijksakte is een akte van een ambtenaar van de Burgerlijke stand (de burgemeester, zijn adjuncten en soms de ambassadeur of consul-generaal) die het huwelijk tussen twee echtgenoten bewijst.

Maatregelen coronavirus: alleen online aanvragen

 • via het burgerportaal
 • bij absolute noodzaak: aan het loket en op afspraak via 02 279 62 10

De huwelijksakte wordt opgemaakt aan het einde van de huwelijksceremonie. De akte wordt ondertekend door de ambtenaar van de Burgerlijke stand, door beide echtgenoten en door de getuigen. De ambtenaar van de Burgerlijke stand stelt onmiddellijk het huwelijksdossier op. Deze akte wordt in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven als bewijs van het sluiten van het huwelijk. Het origineel van het huwelijksdossier wordt bewaard in de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt.

Voorwaarden

Het gevraagde document moet in België zijn opgesteld of overgeschreven, of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn neergelegd vóór 2004.

Hoe aanvragen?

 • Online via het burgerportaal: voor een akte voor uzelf
 • Per e-mail (met een kopie van uw identiteitskaart, het soort akte dat u wil en/of een volmacht als dat nodig is):
 • Per post
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Vereiste documenten

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan)

Tarief

 • Gratis
 • 20 euro voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als de akte in België moet dienen:

 • onmiddellijk via het burgerportaal (behalve als de akte nog niet gedigitaliseerd werd in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS))
 • onmiddellijk aan het loket
 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte in het buitenland moet dienen (buiten de Europese Unie):

 • 5 werkdagen via het burgerportaal en aan het loket
 • 7 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken voor 2004:

 • 10 werkdagen

ZIE OOK