Maatregelen coronavirus

 

Akte van naamsverandering

De akte van naamswijziging is een door een ambtenaar van de Burgerlijke stand afgeleverd document dat de naamswijziging bewijst.

Maatregelen coronavirus: alleen online aanvragen

 • via het burgerportaal
 • bij absolute noodzaak: aan het loket en op afspraak via 02 279 62 10

Deze akte wordt opgesteld na een procedure voor de Federale Overheidsdienst Justitie, na de bekendmaking van een Koninklijk Besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan.

Voorwaarden

Het gevraagde document moet in België zijn opgesteld of overgeschreven, of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn neergelegd vóór 2004.

Hoe aanvragen?

 • Online via het burgerportaal: voor een akte voor uzelf
 • Per e-mail (met een kopie van uw identiteitskaart, het soort akte dat u wil en/of een volmacht als dat nodig is):
 • Per post
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Vereiste documenten

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan)

Tarief

 • Gratis
 • 20 euro voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als de akte in België moet dienen:

 • onmiddellijk via het burgerportaal (behalve als de akte nog niet gedigitaliseerd werd in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS))
 • onmiddellijk aan het loket
 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte in het buitenland moet dienen (buiten de Europese Unie):

 • 5 werkdagen via het burgerportaal en aan het loket
 • 7 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken voor 2004:

 • 10 werkdagen

ZIE OOK