Verbindingsbureau Neder-Over-Heembeek

PRAKTISCHE INFO

Op afspraak voor alle aanvragen, zonder afspraak voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen.

Kruisberg 30

1120
 
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

02 279 28 70


Open voor publiek: 
- maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u
- donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u
- vrijdag van 8u30 tot 13u

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 juli, 16 augustus, 27 december 2024

Extra informatie: 

De mogelijkheden in het bureau van Neder-Over-Heembeek:

- aanvragen gezinssamenstelling

- aanvragen inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister

- een echt verklaarde kopie

- de legalisatie van een handtekening

- de verklaring van een adreswijziging

- aanvragen en afhalen van de elektronische identiteitskaart (kinderen en volwassenen, enkel op afspraak)

- aanvraag en afhalen rijbewijs (aanvraag enkel op afspraak)

- aanvragen en afhalen van een paspoort (enkel op afspraak)

- neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

- aanvraag bewonerskaart

- aanvraag uittreksel Strafregister

- kopies en uittreksels akten burgerlijke stand

- getuigschrift van leven

- ouderlijke toestemming

- zich garant stellen

- orgaandonatie

- het verkrijgen van allerlei inlichtingen

- aanvraag (enkel op afspraak) en afhalen E-kaart

Paspoorten kunnen worden aangevraagd en afgehaald in het verbindingsbureau. De personen die een paspoort nodig hebben, worden uitgenodigd een afspraak te maken.

​Hulp in gebarentaal nodig?