Stadsdiensten gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Op donderdag 26 mei (feestdag) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) zijn de stadsdiensten gesloten. U kunt uw documenten nog steeds online en op het burgerportaal MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

PRAKTISCHE INFO

Verbindingsbureau Neder-Over-Heembeek

Maatregelen coronavirus: op afspraak voor alle aanvragen, zonder afspraak voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Kruisberg 30

1120
 
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

02 279 28 70


Open voor publiek: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 8u30 tot 12u. In het geval van grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om indien nodig het uitdelen van tickets te stoppen voor sluitingstijd. Aanvragen en afhalen van identiteitskaarten en paspoorten zijn uitsluitend op afspraak.

Telefonisch onthaal: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 8u30 tot 12u.

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 20 mei, 27 mei, 22 juli, 30 december 2022

Extra informatie: 

De mogelijkheden in het bureau van Neder-Over-Heembeek:

- aanvragen gezinssamenstelling

- aanvragen inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister

- een echt verklaarde kopie

- de legalisatie van een handtekening

- de verklaring van een adreswijziging

- aanvragen en afhalen van de elektronische identiteitskaart (kinderen en volwassenen, enkel op afspraak)

- aanvraag en afhalen rijbewijs (aanvraag enkel op afspraak)

- aanvragen en afhalen van een paspoort (enkel op afspraak)

- neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

- aanvraag bewonerskaart

- aanvraag uittreksel Strafregister

- kopies en uittreksels akten burgerlijke stand

- getuigschrift van leven

- ouderlijke toestemming

- zich garant stellen

- orgaandonatie

- het verkrijgen van allerlei inlichtingen

- aanvraag (enkel op afspraak) en afhalen E-kaart

Paspoorten kunnen worden aangevraagd en afgehaald in het verbindingsbureau. De personen die een paspoort nodig hebben, worden uitgenodigd een afspraak te maken.

​Hulp in gebarentaal nodig?