PRAKTISCHE INFO

Verbindingsbureau Neder-Over-Heembeek

Kruisberg 30

1120
 
Brussel (Neder-Over-Heembeek)

02 279 28 70

02 279 28 79


Open voor publiek: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 8u30 tot 12u. In het geval van grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om indien nodig het uitdelen van tickets te stoppen voor sluitingstijd. Aanvragen en afhalen van identiteitskaarten en paspoorten zijn uitsluitend op afspraak.

Telefonisch onthaal: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 8u30 tot 12u.

Extra informatie: 

Vanaf maandag 16 september 2019 verhuist het verbindingsbureau naar de Kruisberg 30 - 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek).

De mogelijkheden in het bureau van Neder-Over-Heembeek: • aanvragen gezinssamenstelling

 • aanvragen inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister

 • een echt verklaarde kopie

 • de legalisatie van een handtekening

 • de verklaring van een adreswijziging

 • een adresverandering op het inschrijvingsbewijs van uw wagen

 • aanvragen en afhalen van de elektronische identiteitskaart (kinderen en volwassenen, enkel op afspraak)

 • aanvragen en afhalen van een paspoort (enkel op afspraak, een foto is nodig, het nemen van foto's voor paspoorten is enkel mogelijk in het Administratief centrum)

 • neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

 • aanvraag bewonerskaart

 • aanvraag uittreksel Strafregister

 • kopies en uittreksels akten burgerlijke stand

 • getuigschrift van leven

 • ouderlijke toestemming

 • zich garant stellen

 • orgaandonatie

 • het verkrijgen van allerlei inlichtingen

Paspoorten kunnen worden aangevraagd en afgehaald in het verbindingsbureau. De personen die een paspoort nodig hebben, worden uitgenodigd een afspraak te maken.