Verbindingsbureau Laken

PRAKTISCHE INFO

Op afspraak voor alle aanvragen, zonder afspraak voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen.

Emile Bockstaellaan 246

1020
 
Brussel (Laken)

02 279 37 00


Open voor publiek: 
- maandag, dinsdag, woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u
- donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u
- vrijdag van 8u30 tot 13u

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 juli, 16 augustus, 27 december 2024

Extra informatie: 

Rijbewijzen, identiteitskaarten (behalve dringende procedures) en paspoorten (behalve dringende procedures) enkel op afspraak.

Burgers kunnen in het verbindingsbureau van Laken terecht voor een:

- identiteitskaart

- aanvraag en afhalen reispas

- rijbewijs

- gezinssamenstelling

- bewijs van nationaliteit

- bewijs van woonst

- bewijs van leven

- afschrift of uittreksel van akte van burgerlijke stand: geboorteakte vanaf 1991, huwelijksakte vanaf 1992, echtscheidingsakte vanaf 1995, overlijdensakte vanaf 1991, akte van nationaliteit vanaf 1994, bijgevoegd register vanaf 1998

Opgelet: sommige aktes worden niet meteen afgeleverd

- een adresverandering op het inschrijvingsbewijs van uw wagen

- wettiging van handtekening

- eensluidend afschrift van documenten in het Nederlands of in het Frans

- verklaring van adresverandering

- ouderlijke toestemming voor reizen naar het buitenland

- uittreksel uit het strafregister

- bewonerskaart en parkeerkaarten

- inlichtingen en formulieren met betrekking tot de kieszaken

- neerleggen van aktes van burgerlijke stand opgesteld in het buitenland

- aanvraag (enkel op afspraak) en afhalen E-kaart

Hulp in gebarentaal nodig?