Overslaan en naar de inhoud gaan

Overlijdensakte

De overlijdensakte is een akte van een ambtenaar van de Burgerlijke stand die het overlijden van een persoon bewijst.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden stelt de overlijdensakte op zodra een overlijdensattest wordt voorgelegd. Dit overlijdensattest wordt opgemaakt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Het gevraagde document moet in België zijn opgesteld of overgeschreven, of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn neergelegd vóór 2004. 

  • Via e-mail (met een kopie van je identiteitskaart, het soort akte dat je wil en/of een volmacht als dat nodig is):
  • Per post
  • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan) 

  • Gratis
  • 20 euro te betalen aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de legalisatie als de akte voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient 

Als de akte in België moet dienen:

  • onmiddellijk aan het loket
  • 5 werkdagen voor een aanvraag via e-mail

Als de akte in het buitenland moet dienen (buiten de lidstaten van de Europese Unie):

  • 5 werkdagen aan het loket
  • 7 werkdagen voor een aanvraag via e-mail

Als de akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken voor 2004:

  • 10 werkdagen