Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Betogingen

Wie een betoging wil organiseren, moet daarvoor een vergunning aanvragen.

Volgens het Algemeen politiereglement (artikel 42) is voor elke samenscholing, betoging, activiteit of optocht, van welke aard ook, op de openbare ruimte de vergunning van de bevoegde overheid vereist.

De organisator van een betoging moet dus een geschreven aanvraag indienen bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Op basis van deze aanvraag zal de burgemeester wel of niet toelating geven voor de betoging.

Hoe aanvragen?

De online vergunningsaanvraag moet minstens 10 werkdagen voor de voorziene datum online, schriftelijk of per e-mail aan de politie gericht worden en moet de volgende elementen bevatten:

  • naam, adres en telefoonnummer (in België) van de organisator of organisatoren
  • onderwerp van het evenement
  • datum en uur van de bijeenkomst
  • de geplande route
  • plaats en voorzien uur van het einde van het evenement en, desgevallend, de ontbinding van de optocht
  • desgevallend, het houden van een meeting op het einde van het evenement
  • een schatting van het aantal deelnemers en de vervoersmiddelen
  • de ordemaatregelen voorzien door de organisatoren

Als de voorwaarden die vastgelegd zijn in de door de burgemeester afgeleverde vergunning niet nageleefd worden, kan deze de vergunning intrekken.

Waar mag niet betoogd worden?

De vergunning wordt in principe niet verleend voor samenkomsten en optochten:

  • op de Grote Markt of de straten die op de Grote Markt uitkomen
  • die op een zaterdag plaatsvinden in bepaalde delen van de stad

Betogingen zijn verboden in de 'neutrale zone' (zie kaart politie Brussel Hoofdstad Elsene).

Wat is verboden?

Behalve na toelating is het verboden het gezicht in de openbare ruimte te bedekken met schmink, een masker of elk ander middel.