Renovatie van de Beurs

De renovatie van de Beurs van Brussel is volop aan de gang. De werken zullen in 2023 afgerond zijn.

Een groot deel van het gebouw zal bestaan uit openbare ruimte met een centrale galerij met zitbanken, een restaurant, expositie- en vergaderruimtes,…

Het andere deel van de Beurs omvat 'Belgian Beer World' (de permanente tentoonstelling over de Belgische biercultuur) en de archeologische site Bruxella 1238.

Meer info

Meer info over de geschiedenis van de Beurs, de renovatie en de planning van de werken:

Gemaakt 11/02/2020 (bewerkt op 10/06/2022)

ZIE OOK

    © Robbrecht en Daem - Bureau d'Etudes en Architectures Urbaines - Popoff