attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Bewonerskaart

Met de bewonersparkeerkaart kunt u uw voertuig parkeren in de wijk waar u woont, zonder dat u een blauwe schijf hoeft te leggen of bij de parkeerautomaten hoeft te betalen.

De bewonerskaart wordt gekoppeld aan een nummerplaat en per voertuig kan maar één kaart worden afgegeven. Het voertuig mag niet meer dan 3,5 ton wegen.

Deze kaart is geldig binnen een bepaald gebied in grijze, groene en blauwe zones en in evenementenzones.

U kunt een bewonerskaart voor 1 jaar krijgen in de volgende gevallen:

 • Voertuig geleased door een buitenlandse professionele dienstverlener voor een periode van maximaal 6 maanden, niet verlengbaar.
 • Voertuig op naam van een buitenlandse eigenaar dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden in het kader van een arbeidsovereenkomst.
 • Voertuig dat wordt bestuurd door een ambtenaar die in België woont maar werkt voor een in een andere EU-lidstaat gevestigde internationale instelling.
 • Voertuig waarvan de eigenaar wordt beschouwd als tijdelijk afwezig (het Belgisch grondgebied verlaten voor een periode tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor een verklaring werd afgelegd bij de bevoegde dienst van de gemeente) en dat niet langer dan zes maanden zonder onderbreking in België geparkeerd is.

Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats).

Bijzondere voorwaarde: een tweede verblijf hebben op het grondgebied van de stad Brussel waarvoor de eigenaar de gemeentebelasting op tweede verblijven betaalt.

Heeft u een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven?

Iedereen die in België woont en een in het buitenland ingeschreven voertuig heeft, moet dit in België laten inschrijven. U kunt een parkeerkaart krijgen die 3 maanden geldig is vanaf de datum van uw aanvraag tot inschrijving in de bevolkingsregisters.

 • Per e-mail: circulation-verkeer@brucity.be (en de documenten uit de rubriek 'Vereiste documenten' bijvoegen)
 • Online via Externe site Irisbox
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en recto-versokopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan)
 • Inschrijvingsbewijs van het voertuig op uw naam afgegeven door de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Extra documenten, afhankelijk van de situatie:

 • Voor een leasingvoertuig: het bewijs met uitdrukkelijke vermelding van uw naam en de nummerplaat van het voertuig.
 • Voor een bedrijfsvoertuig: een attest van het bedrijf waaruit blijkt dat u de enige gebruiker bent.
 • Voor een voertuig van een andere persoon: een kopie van de verzekeringspolis waarin staat dat u de hoofdbestuurder van het voertuig bent.
 • Voor een voertuig dat geregistreerd is in het kader van een door Brussel Mobiliteit erkend carpoolingsysteem voor particulieren: het door Brussel Mobiliteit afgeleverde attest.
 • Als u bent vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters: het attest van de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken met vermelding van uw adres en de samenstelling van uw gezin.

De tarieven worden per huishouden toegepast.

 • 1ste bewonerskaart: 10 euro voor 1 jaar of 20 euro voor 2 jaar
 • 2de bewonerskaart: 110 euro voor 1 jaar of 220 euro voor 2 jaar
 • Kaart tweede verblijf: 250 euro voor 1 jaar of 500 euro voor 2 jaar

 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail
 • Onmiddellijk aan het loket

De houders van een parkeerkaart mogen enkel parkeren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector:

Lijst met straten per sector:

Tolerantieovereenkomsten met andere gemeenten:

Er zijn ook andere gemeentelijke parkeerkaarten:

Parkeerkaarten

ZIE OOK