Bewonerskaart

Met de bewonerskaart kan u uw auto parkeren in de sector van uw huis, zonder dat u uw blauwe kaart moet leggen of de parkeermeters moet gebruiken.

Twee bewonerskaarten kunnen worden toegewezen per gezin. U moet de eigenaar van het voertuig zijn of het voertuig permanent gebruiken.

 • Online: via het e-loket
 • Per e-mail: circulation-verkeer@brucity.be
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken, Neder-Over-Heembeek, Louiza en Noord-Oost

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van de identiteitskaart van de betrokken persoon als een derde de aanvraag doet)
 • Het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij de DIV (Directie Wegverkeer)
 • Als u niet de eigenaar bent, het bewijs dat u permanent over de wagen beschikt
 • Een attest van de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken als u bent vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

 • 10 euro voor de 1ste kaart
 • 100 euro voor de 2de kaart
 • betaling bij voorkeur met Bancontact
 • Om een derde kaart te krijgen: Inwonerskaart

 • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail
 • Onmiddellijk aan het loket

De houders van een parkeerkaart mogen enkel parkeren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector:

Lijst met straten per sector:

Kaart van de sectoren:

Wat zijn de regels per parkeerzone?

 • groene zone: betalend parkeren (via parkeermeter), behalve voor houders van een parkeerkaart
 • blauwe zone: niet-betalend parkeren met een maximum van 2u en blauwe schijf leggen verplicht, behalve voor houders van een parkeerkaart
 • oranje zone: handelsstraat met betalend parkeren en een maximum van 2u (zelfde tarief als groene zone)
 • gele zone: enkel parkeren voor buurtbewoners (houders van een parkeerkaart)
 • rode zone: zone waarin elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de betaling van de parkeerretributie (enige uitzondering: kaarten voor personen met een handicap)

Er zijn ook andere gemeentelijke parkeerkaarten: