Parkeerkaarten

Verschillende soorten parkeerkaarten zijn beschikbaar voor het grondgebied van de Stad Brussel.

De parkeerkaart type B - Professioneel wordt toegekend aan volgende gebruikers:

 • 1. Bedrijven en zelfstandigen met hoofdkantoor of handelshoofdkwartier op het grondgebied van de Stad Brussel en elke persoon die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent. Onder bedrijf verstaan we:
  • Elke juridische entiteit ongeacht haar status, inclusief bedrijven zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen
  • De openbare en particuliere instellingen, de instellingen die zijn gereserveerd voor de erediensten waarnaar wordt verwezen door de wet op het tijdelijke der erediensten en de verordening van 29 juni 2006 met betrekking tot de inrichting en de werking van de islamitische eredienst
  • De instellingen voor morele bijstand van de Centrale Vrijzinnige Raad waarnaar wordt verwezen in de wet van 21 juni 2002
  • Niet-verplichte onderwijsinstellingen
  • vzw's
   Opgelet: voor alle bedrijven moet de aanvraag voor een parkeerkaart type B - Professioneel worden ingediend door de werkgever/beheerder van het bedrijf via het attest van tewerkstelling (PDF, 300.18 KB)
 • 2. Aan personeelsleden van scholen die door een gemeenschap worden erkend of gesubsidieerd, alsmede personeelsleden van openbare kinderdagverblijven of crèches die inkomensgerelateerde tarieven toepassen. Als de aanvrager in meerdere vestigingen in dienst is, geldt de parkeerkaart voor de verschillende parkeerzones waarin de vestigingen zich bevinden.
 • 3. Aan de politieagenten uit de politiezone Brussel Hoofstad Elsene die op het grondgebied van de Stad Brussel opereren. Als de agent in meerdere politiebureaus werkzaam is, is de parkeerkaart geldig voor de verschillende parkeerzones waar de politiebureaus zich bevinden.
 • 4. Ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken en gezondheidscentra, liefdadigheidsinstellingen

Deze kaart is geldig in de blauwe, groene en grijze zones binnen de toegewezen parkeersector.

Vereiste documenten

 • De identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met de identiteitskaart van de aanvrager in het geval deze niet persoonlijk verschijnt
 • De registratiekaart van het voertuig bij de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer) waaruit blijkt dat het voertuig is geregistreerd op zijn/haar naam of dat hij/zij er permanent over beschikt zonder eigenaar te zijn
 • Voor een leasevoertuig: het bewijs van deze huurovereenkomst dat expliciet de naam van de aanvrager moet vermelden
 • Voor bedrijfsvoertuigen: het bedrijfsattest waarin staat dat de aanvrager de enige gebruiker is
 • De statuten van de vennootschap of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad in het geval dat de eigenaar van het voertuig de beheerder of een bestuurder van de vennootschap is
 • Voor bedrijven met meer dan vijfentwintig werknemers moet het verzoek om parkeerkaarten voor één of meerdere parkeersectoren vergezeld gaan van een bedrijfsvervoersplan of een goedgekeurd equivalent

Tarieven

Voor gebruikers genoemd in punt 1 voor een parkeersector wordt een progressieve prijsbepaling toegepast:

 • Voor elk van de eerste 5 kaarten: 200 euro voor 1 jaar
 • Voor de 6de tot de 20ste kaart: 300 euro voor 1 jaar
 • Voor de 21ste tot de 30ste kaart: 600 euro voor 1 jaar
 • Vanaf de 31ste kaart: 800 euro voor 1 jaar

Voor gebruikers genoemd in de punten 2 en 3:

 • 75 euro per jaar per parkeerkaart

Voor gebruikers genoemd in punt 4:

 • 200 euro per jaar per parkeerkaart

Deze kaart is bedoeld voor de plaatselijke bewoner met een tijdelijke parkeerbehoefte of voor een persoon die af en toe een bewoner van de Stad Brussel bezoekt.

Deze kaart is verkrijgbaar tegen een prijs van 2,5 euro per periode van 4u30 en wordt per huishouden en per jaar toegekend voor maximaal 100 periodes.

Ze is alleen geldig voor de sector waarin de persoon die het verzoek indient, gedomicilieerd is.

Deze kaart is geldig in de blauwe, groene en grijze zones binnen de toegewezen parkeersector.

Voor 2022 kan een gezin 10 gratis bezoekerskaarten aanvra­gen voor iedereen die op bezoek komt (familie, klusjesman of aannemer,...). Met zo'n bezoekerskaart kan u 4u30 parkeren.

U kan uw bezoekerskaarten hier bestellen:

Vereiste documenten

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • nummerplaat van het voertuig van de bezoeker

De houders van een parkeerkaart mogen enkel parkeren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector.

Lijst met straten per sector:

Opgelet:

 • de aanvragen en verlengingen van parkeerkaarten type B - Professioneel zijn uitsluitend mogelijk per e-mail of online
 • bezoekerskaarten kan u enkel hier bestellen: Externe site E-loket

ZIE OOK