Parkeerkaarten

Verschillende soorten parkeerkaarten zijn beschikbaar voor het grondgebied van de Stad Brussel.

U bent inwoner van de Stad Brussel

Dan kan u 4 soorten parkeerkaarten aanvragen:

Deze virtuele kaart is bestemd voor inwoners van de Stad Brussel. Deze kaart kost 200 euro en is 1 jaar geldig. Ze kan gecombineerd worden met de bewonerskaart, maar is beperkt tot 1 kaart per gezin. De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

De houders van deze kaart mogen hun voertuig enkel parkeren in de gevraagde sector.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of deelauto's, noch in de oranje of rode zones of op parkeerplaatsen waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • indien de aanvraag de sector Centrum betreft, attest van de werkgever of de statuten als bewijs dat de beroepsactiviteit hier plaatsvindt
 • Indien de aanvrager niet de eigenaar van het voertuig is, dient hij aan te tonen dat hij permanent over het voertuig beschikt. Extra voor te leggen documenten:

Voor een bedrijfswagen:

 • een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager permanent over dit voertuig beschikt
 • de statuten van de onderneming of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder is van de onderneming
 • indien de onderneming een leasingcontract heeft, dit contract of een attest dat de overeenkomst bevestigt

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een voertuig op naam van een derde persoon:

 • een kopie van de verzekeringspolis die vermeldt dat de aanvrager het recht heeft het voertuig te besturen

Opmerking: indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Bevolkingsregister, moet hij een attest van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse zaken voorleggen met zijn gegevens (naam, voornaam, adres, gezinssamenstelling).

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

Deze virtuele kaart kost 3 euro per dag en is geldig voor maximaal 63 dagen per jaar, op te nemen in 1 of verschillende keren. Ze is bestemd voor de buurtbewoner die slechts occasioneel een parkeerplaats nodig heeft of voor de bestuurder met een tweede verblijf in de Stad Brussel of voor bezoekers (behalve beroepsmensen) van een persoon die gedomicilieerd is in de Stad Brussel (bijvoorbeeld: verblijf bij familie). De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

Ze is enkel geldig voor de sector waarin de aanvrager is gedomicilieerd of waarin het tweede verblijf is gelegen.

Een gezin dat al over 2 bewonerskaarten beschikt (maximale aantal bewonerskaarten per gezin) kan deze tijdelijke kaart niet aanvragen.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of deelauto's, noch in de oranje of rode zones of op parkeerplaatsen waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Voor te leggen documenten:

De bewoner die slechts occasioneel een parkeerplaats nodig heeft:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een geleend voertuig:

 • identiteitskaart en verklaring van de lener dat het voertuig in bruikleen werd gegeven

De automobilist met een tweede verblijf in de Stad Brussel:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • huurcontract of betalingsbewijs van de belasting op het tweede verblijf

Bezoekers (behalve beroepsmensen) van een persoon die gedomicilieerd is in de Stad Brussel (bijvoorbeeld: verblijf bij familie):

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • identiteitskaart en een volmacht (PDF, 28.64 KB) van de persoon die het bezoek ontvangt, indien deze de aanvraag niet persoonlijk doet

De bezoekerskaart voor personen met een beperkte mobiliteit is bedoeld voor bewoners van de Stad Brussel die ze aanvragen en die een handicap hebben of ouder zijn dan 65 jaar en die zelf geen bewonerskaart hebben.

Deze kaart geeft een bezoeker de mogelijkheid om op een (vaste) dag per week te parkeren in de sector van de bewoner, en dit gedurende een heel jaar. De kaart kost 10 euro.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • identiteitskaart en een volmacht (PDF, 28.64 KB) van de te bezoeken persoon, als deze de aanvraag niet zelf doet

U bent geen inwoner van de Stad Brussel maar werkt er

Deze virtuele kaart is bestemd voor het personeel van de erkende scholen en de openbare kinderopvang. De kaart kost 200 euro en is 1 jaar geldig. De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

De houders van deze kaart mogen hun voertuig enkel parkeren in de gevraagde sector.

Echter, indien de aanvrager het bewijs levert dat hij zijn beroep uitoefent in instellingen in verschillende sectoren op het grondgebied van de Stad Brussel, heeft hij recht op een parkeerkaart die geldig is in alle sectoren waarin de vermelde instellingen liggen.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of deelauto's, noch in de oranje of rode zones of op parkeerplaatsen waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • attest van de werkgever waaruit blijkt dat betrokkene zijn beroep uitoefent op het grondgebied van de Stad Brussel, met vermelding van het adres van elke instelling waar het personeelslid werkt

Indien de aanvrager niet de eigenaar van het voertuig is, dient hij aan te tonen dat hij permanent over het voertuig beschikt. Extra voor te leggen documenten:

Voor een bedrijfswagen:

 • een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager permanent over dit voertuig beschikt
 • de statuten van de onderneming of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder is van de onderneming
 • indien de onderneming een leasingcontract heeft, dit contract of een attest dat de overeenkomst bevestigt

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een voertuig op naam van een derde persoon:

 • een kopie van de verzekeringspolis die vermeldt dat de aanvrager het recht heeft het voertuig te besturen

Opmerking: indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Bevolkingsregister, moet hij een attest van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse zaken voorleggen met zijn gegevens (naam, voornaam, adres, gezinssamenstelling).

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

Deze virtuele kaart is bestemd voor ziekenhuispersoneel. De kaart kost 200 euro en is 1 jaar geldig. De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

De houders van deze kaart mogen hun voertuig enkel parkeren in de sector waarin het ziekenhuis zich bevindt.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of deelauto's, noch in de oranje of rode zones of op parkeerplaatsen waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • attest van de werkgever waaruit blijkt dat betrokkene zijn beroep uitoefent op het grondgebied van de Stad Brussel, met vermelding van het adres van het ziekenhuis waar het personeelslid werkt
 • indien het ziekenhuis meer dan 50 personen tewerkstelt, dient er een bedrijfsvervoersplan bij de aanvraag te worden gevoegd

Indien de aanvrager niet de eigenaar van het voertuig is, dient hij aan te tonen dat hij permanent over het voertuig beschikt. Extra voor te leggen documenten:

Voor een bedrijfswagen:

 • een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager permanent over dit voertuig beschikt
 • de statuten van de onderneming of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder is van de onderneming
 • indien de onderneming een leasingcontract heeft, dit contract of een attest dat de overeenkomst bevestigt

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een voertuig op naam van een derde persoon:

 • een kopie van de verzekeringspolis die vermeldt dat de aanvrager het recht heeft het voertuig te besturen

Opmerking: indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Bevolkingsregister, moet hij een attest van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse zaken voorleggen met zijn gegevens (naam, voornaam, adres, gezinssamenstelling).

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

Deze virtuele kaart is bestemd voor medische en paramedische zorgverleners met een RIZIV-nummer op huisbezoek. De kaart kost 200 euro en is 1 jaar geldig. De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

Deze kaart is geldig op het hele grondgebied van de Stad Brussel, maar mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Het koninklijk besluit van 2 juli 2009 stelt de lijst van paramedische beroepen vast:

Artikel 1. Worden aangeduid als paramedische beroepen die betrekking hebben op handelingen of prestaties bedoeld bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de verrichtingen van de volgende technieken :

 1. apothekers-assistentie
 2. audiologie
 3. bandage, orthese en prothese
 4. diëtetiek
 5. ergotherapie
 6. laboratorium en biotechnologie, en menselijke erfelijkheidstechniek
 7. logopedie
 8. orthoptie
 9. podologie
 10. medische beeldvorming
 11. vervoer van patiënten, met uitsluiting van het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening

Bij gebruik van deze kaart dienen volgende documenten duidelijk achter de voorruit te worden geplaatst:

 • de parkeerschijf met een maximale duur van 1 uur
 • de vermelding 'in interventie'

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • attest met het beroep en het RIZIV-nummer van de aanvrager

Indien de aanvrager niet de eigenaar van het voertuig is, dient hij aan te tonen dat hij permanent over het voertuig beschikt. Extra voor te leggen documenten:

Voor een bedrijfswagen:

 • een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager permanent over dit voertuig beschikt
 • de statuten van de onderneming of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder is van de onderneming
 • indien de onderneming een leasingcontract heeft, dit contract of een attest dat de overeenkomst bevestigt

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een voertuig op naam van een derde persoon:

 • een kopie van de verzekeringspolis die vermeldt dat de aanvrager het recht heeft het voertuig te besturen

Opmerking: indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Bevolkingsregister, moet hij een attest van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse zaken voorleggen met zijn gegevens (naam, voornaam, adres, gezinssamenstelling).

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

Deze virtuele kaart is bestemd voor mensen die hun beroep uitoefenen op het grondgebied van de Stad Brussel, als werknemer, bedrijfsleider of zelfstandige. Deze kaart kost 375 euro en is 1 jaar geldig. De kaart is geen fysieke kaart maar virtueel: de controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

De houders van deze kaart mogen hun voertuig enkel parkeren in de gevraagde sector.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor buurtbewoners of deelauto's, noch in de oranje of rode zones of op parkeerplaatsen waarvoor een speciale signalisatie geldt en waar geen uitzondering werd voorzien voor dit type parkeerkaart.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig
 • attest van de werkgever of bedrijfsstatuten om het beroepsmatig belang op het grondgebied van de Stad Brussel te bewijzen (met vermelding van het adres)
 • indien de onderneming meer dan 100 personen tewerkstelt, dient er een bedrijfsvervoersplan bij de aanvraag te worden gevoegd.

Indien de aanvrager niet de eigenaar van het voertuig is, dient hij aan te tonen dat hij permanent over het voertuig beschikt. Extra voor te leggen documenten:

Voor een bedrijfswagen:

 • een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager permanent over dit voertuig beschikt
 • de statuten van de onderneming of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder is van de onderneming
 • indien de onderneming een leasingcontract heeft, dit contract of een attest dat de overeenkomst bevestigt

Voor een persoonlijke leasingwagen:

 • leasingcontract

Voor een voertuig op naam van een derde persoon:

 • een kopie van de verzekeringspolis die vermeldt dat de aanvrager het recht heeft het voertuig te besturen

Opmerking: indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Bevolkingsregister, moet hij een attest van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse zaken voorleggen met zijn gegevens (naam, voornaam, adres, gezinssamenstelling).

Een voertuig met een buitenlands kentekenbewijs?

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België. Deze persoon kan een inwonerskaart bekomen aan 200 euro voor maximaal 3 maanden, beginnend vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het Bevolkingsregister.

Enkel volgende categorieën van personen kunnen, na voorlegging van alle bewijsstukken, een bewonerskaart van 1 jaar krijgen:

 • categorie 1: het voertuig dat een professioneel uit het buitenland verhuurt aan een persoon voor een maximale duur van 6 maanden, niet hernieuwbaar
 • categorie 2: elke natuurlijke persoon die het voertuig gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroep in naam van een buitenlandse eigenaar aan wie deze persoon is gebonden via een arbeidscontract
 • categorie 3: het voertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • categorie 4: het voertuig waarvan de eigenaar beschouwd wordt als tijdelijk afwezig (het feit van het Belgisch grondgebied te verlaten voor een duur tussen 3 maanden en 1 jaar en waarvoor op voorhand een verklaring is ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente) en die niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België parkeert

Het gaat hier om een gratis kaart die 2 jaar geldig is en die recht geeft op parkeren op het hele grondgebied van de Stad, met uitzondering van de bewonerszones. Deze kaarten worden verstrekt aan de voertuigen in de erkende autodeelsystemen.

Voor te leggen documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet

Deze kaarten verlenen de eigenaar of huurder van een privégarage toestemming om op de openbare weg te parkeren indien de betrokken garage minstens 7 dagen ontoegankelijk is door werken of evenementen waarvoor de Stad toestemming heeft gegeven. Gedurende de tijd dat de garage ontoegankelijk is, geven deze kaarten recht om te parkeren in de blauwe, groene en bewonerszones van de betrokken sector, tegen een tarief van 10 euro.

Vereiste documenten:

 • identiteitskaart of een volmacht (PDF, 28.64 KB) met kopie van de identiteitskaart van de hoofdbestuurder van het voertuig wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet
 • kentekenbewijs van het voertuig

Waar parkeren met een parkeerkaart?

De houders van een parkeerkaart mogen enkel parkeren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector:

Wat zijn de regels per parkeerzone?

 • groene zone: betalend parkeren (via parkeermeter), behalve voor houders van een parkeerkaart
 • blauwe zone: niet-betalend parkeren met een maximum van 2u en blauwe schijf leggen verplicht, behalve voor houders van een parkeerkaart
 • oranje zone: handelsstraat met betalend parkeren en een maximum van 2u (zelfde tarief als groene zone)
 • gele zone: enkel parkeren voor buurtbewoners (houders van een parkeerkaart)
 • rode zone: zone waarin elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de betaling van de parkeerretributie (enige uitzondering: kaarten voor personen met een handicap)

Hoe aanvragen?

 • Online: via het e-loket
 • Per e-mail: circulation-verkeer@brucity.be
 • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken, Neder-Over-Heembeek, Louiza en Noord-Oost

Parkeerreglement