Parkeerkaart mantelzorger

Een mantelzorger zorgt regelmatig voor iemand die extra zorg nodig heeft door een ziekte, handicap, mentale problemen of een afhankelijkheidsprobleem. Als mantelzorger kan u een parkeerkaart aanvragen. Deze kaart is geldig in het gebied waar de verzorgde persoon woont.

Als de mantelzorger meerdere mensen helpt, kan de kaart sectoroverschrijdend zijn.

 • Een mantelzorgattest hebben dat door de mutualiteit afgeleverd is
 • Een burger helpen die op het grondgebied van de stad Brussel woont
 • Een voertuig gebruiken voor het vervoer van de verzorgde persoon, voedingsmiddelen of voor andere taken waarvoor een auto en een parkeerplaats nodig zijn

 • Externe site Online formulier
 • Zonder afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of bij de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht en recto-versokopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als iemand anders de aanvraag doet)
 • Inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de mantelzorger afgegeven door de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer)
 • Verklaring op erewoord in verband met de status van mantelzorger afgeleverd aan de mutualiteit
 • Mantelzorgattest dat door de mutualiteit afgeleverd is

Extra documenten, afhankelijk van de situatie:

 • Voor een leasingvoertuig: het bewijs met uitdrukkelijke vermelding van de naam van de mantelzorger en de nummerplaat van het voertuig.
 • Voor een bedrijfsvoertuig: een attest van het bedrijf waaruit blijkt dat de mantelzorger de enige gebruiker is.
 • Voor een voertuig van een andere persoon: een kopie van de verzekeringspolis waarin staat dat de mantelzorger de hoofdbestuurder van het voertuig is.
 • Voor een voertuig dat geregistreerd is in het kader van een door Brussel Mobiliteit erkend carpoolingsysteem voor particulieren: het door Brussel Mobiliteit afgeleverde attest.
 • Als de mantelzorger vrijgesteld is van inschrijving in de bevolkingsregisters: het attest van de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken met vermelding van het adres van de mantelzorger.

75 euro voor 1 jaar

 • 5 werkdagen voor een aanvraag via het online formulier
 • Onmiddellijk aan het loket

ZIE OOK