Parkeerkaart professioneel gebruik

De parkeerkaart voor professioneel gebruik wordt afgegeven aan bepaalde categorieën gebruikers (zie Voorwaarden).

Deze kaart is geldig in de blauwe, groene en grijze zones binnen een bepaald parkeergebied.

De parkeerkaart voor professioneel gebruik wordt afgegeven aan verschillende categorieën gebruikers:

 • A. Ondernemingen en zelfstandigen waarvan de maatschappelijke of commerciële zetel op het grondgebied van de stad Brussel is gevestigd, met inbegrip van kmo's, openbare en privé-instellingen, instellingen voorbehouden voor erediensten, instellingen voor morele bijstand van de Centrale Vrijzinnige Raad, instellingen van het niet-verplicht onderwijs, liefdadigheidsinstellingen en vzw's.
 • B. Onderwijsinstellingen, met name alle door een gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instellingen en openbare crèches of crèches die inkomensafhankelijke tarieven toepassen, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel.
 • C. De politieagenten van de politiezone Brussel-Elsene die werken op het grondgebied van de stad Brussel.
 • D. Het ziekenhuispersoneel van de ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken en gezondheidscentra die gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Brussel.

 • Identiteitsbewijs (+ volmacht (PDF, 28.64 KB) en recto-versokopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door iemand anders wordt gedaan)
 • Recto-versokopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig op uw naam afgegeven door de DIV (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Extra documenten, afhankelijk van de situatie:

 • Voor een leasingvoertuig: het bewijs met uitdrukkelijke vermelding van uw naam en de nummerplaat van het voertuig.
 • Voor een bedrijfsvoertuig: een attest van het bedrijf (PDF, 300.18 KB) waaruit blijkt dat u de enige gebruiker bent.
 • Voor een voertuig waarvan de eigenaar bedrijfsleider of bestuurder is van een vennootschap: de statuten van de vennootschap of het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad.
 • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers: goedgekeurd bedrijfsvervoerplan of gelijkwaardig.

De tarieven worden toegepast voor 1 jaar, per parkeerkaart en volgens de verschillende gebruikerscategorieën (zie rubriek Voorwaarden en Reglement):

 • A. Bedrijven, zelfstandigen, erediensten,... (voor een parkeerzone):
  • Van 1 tot 5: 200 euro
  • Van 6 tot 20: 300 euro
  • Van 21 tot 30: 600 euro
  • Vanaf de 31e kaart: 800 euro
 • B. Onderwijsinstellingen en openbare crèches: 75 euro
 • C. Politieagenten van de politiezone Brussel-Elsene die actief zijn op het grondgebied van de stad Brussel: 75 euro
 • D. Ziekenhuispersoneel: 200 euro

5 werkdagen

ZIE OOK