Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Bijdrage tot het Sporten

Kinderen tussen 6 en 18 jaar die wonen in de Stad Brussel kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het sporten. Het dossier moet ingediend worden van 21 september tot en met 1 oktober 2020.

De toelage bedraagt maximaal 100 euro per persoon. De bijdrage geeft de kinderen de mogelijkheid om:

Om de 'Bijdrage tot het Sporten' te krijgen, moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn:

  • kinderen tussen 6 en 18 jaar die op het grondgebied van de Stad Brussel (1000 - 1020 - 1120 - 1130) gedomicilieerd zijn
  • de kinderen moeten lid zijn van een sportclub of ingeschreven zijn voor een stage bij een sportclub
  • het belastbaar inkomen van de personen van wie de jongere ten laste is, mag bepaalde maxima niet overschrijden

Raadpleeg de toekenningsvoorwaarden in het:

Door de Covid-19-pandemie verandert de procedure voor het indienen van uw dossier dit jaar.

Vul het formulier volledig in (een gedeelte is voor de sportclub), onderteken het en voeg een kopie van het aanslagbiljet van het gevraagde belastingsjaar toe. Stuur het formulier dan per e-mail naar het volgende adres:

Als u geen e-mailadres heeft, en alleen in dat geval, kan uw aanvraag worden gedeponeerd in de bus bij de receptie van het Zuidpaleis (openingsuren op het formulier).

Alleen correcte en volledige dossiers worden verwerkt, er worden geen herinneringen verstuurd. Aanvragen die per post worden verstuurd of na de uiterste datum worden ontvangen, worden geweigerd.

Meer info:

PRAKTISCHE INFO