Bijdrage tot het Sporten

Kinderen tussen 6 en 18 jaar die wonen in de Stad Brussel kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het sporten.

De toelage bedraagt maximaal 100 euro per persoon. De bijdrage geeft de kinderen de mogelijkheid om:

Om de 'Bijdrage tot het Sporten' te krijgen, moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn:

 • kinderen tussen 6 en 18 jaar die op het grondgebied van de Stad Brussel (1000 - 1020 - 1120 - 1130) gedomicilieerd zijn
 • de kinderen moeten lid zijn van een sportclub of ingeschreven zijn voor een stage bij een sportclub
 • het belastbaar inkomen van de personen van wie de jongere ten laste is, mag bepaalde maxima niet overschrijden

Raadpleeg de toekenningsvoorwaarden in het:

 • Formulier Bijdrage tot het Sporten (beschikbaar vanaf half augustus 2018)

Vul het formulier volledig in (een gedeelte is voor de sportclub), onderteken het en voeg een kopie van het aanslagbiljet van het gevraagde belastingsjaar toe. Breng het formulier daarna in september (precieze data elk jaar in het formulier) persoonlijk binnen bij:

 • Zuidpaleis (loketten onthaal gelijkvloers)
  Rogier van der Weydenstraat 3
  1000 Brussel
  Openingsuren: maandag en dinsdag van 9u tot 12u (laatste tickets 11u30), woensdag en donderdag van 14u tot 18u (laatste tickets 17u30)

Opgelet:

Bij het indienen van het dossier zal u bij uw aankomst aan het onthaal een genummerd ticket voor de wachtrij krijgen.

Een ontvangstbewijs wordt voorgelegd bij het indienen van het aanvraag. Enkel leesbaar, correct en volledig ingevulde dossiers komen in aanmerking. Er wordt geen aanmaning gestuurd aan de ouders indien het dossier niet volledig of correct blijkt. Het dossier wordt niet nagekeken bij afgifte.

Het aantal beschikbare cheques is beperkt. Daardoor zullen de cheques in volgorde van binnenkomst van de aanvragen worden afgegeven (zie het dossiernummer op de ontvangstbewijs), op voorwaarde dat alle bestanden volledig zijn. Het indienen van een aanvraag volgens de regels binnen de voorzien tijdspanne geeft geen garantie op de toekenning van de Sportcheques.

PRAKTISCHE INFO