Brussel'Air-premie

Hebt u uw nummerplaat van uw auto laten schrappen of bent u van plan dat binnenkort te doen? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de Brussel'Air-premie.

De Brussel'Air-premie geeft u recht om, dankzij een bepaald bedrag, mobiliteitsalternatieven te kiezen waarmee u zich gemakkelijk en gratis in Brussel kunt verplaatsen. Meer info:

Gemaakt 30/05/2022 (bewerkt op 30/05/2022)
Brussel'Air-premie