Campagne tegen seksistische beledigingen

De Stad Brussel werkt mee aan de campagne Sale chienne ! (Vuile teef!) van de vzw 'Touche Pas A Ma Pote' (Handen af! Stop seksisme). Deze vzw zet zich in tegen seksuele intimidatie op straat.

Van 8 tot 23 juli 2018 verschijnen zowat overal in de Stad de verschillende affiches van de campagne. Uitgaande van de informatie dat 95% van de vrouwen verklaart ooit al eens het slachtoff te zijn geweest van seksisme in de openbare ruimte en dat slechts 3% van hen een klacht indient, wil de campagne het publiek eerst en vooral bewustmaken van deze realiteit.

Daarnaast brengt ze iedereen ook op de hoogte van de wet die in 2014 van kracht werd. Deze wet bepaalt dat wie zich schuldig maakt aan seksisme een boete kan krijgen van 50 tot 1000 euro en een gevangenisstraf van één maand tot een jaar. De campagne port de slachtoffers ook aan om gebruik te maken van deze wet.

Gemaakt 09/07/2018 (bewerkt op 09/07/2018)