Charter van het nachtleven

Het Charter van het nachtleven werd ontwikkeld door de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de nachtelijke uitgaansgelegenheden en betrokken actoren. Uitbaters van uitgaansgelegenheden kunnen het charter ondertekenen en zo toetreden.

De Stad Brussel telt meer dan 1800 restaurants, bars en discotheken. Ze wil dan ook een specifiek nachtbeleid uitwerken dat rekening houdt met de typische aspecten van het nachtleven. Het Charter van het nachtleven biedt een kader voor het nachtleven, dat aansluit op:

  • de levenskwaliteit in de wijken
  • het beleid op het vlak van preventie en veiligheid voor de burger
  • het evenwicht tussen nachtelijke activiteiten van uitgaanscentra en de rol die een wijk speelt voor haar inwoners

Wie kan toetreden?

Uitbaters van uitgaansgelegenheden die 's nachts open zijn zoals bars, cafés, concert- en theaterzalen, nachtclubs en restaurants kunnen het Charter voor het nachtleven ondertekenen en zo toetreden tot het charter. De uitbaters laten zich bij de ondertekening vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, bijvoorbeeld de directeur of bedrijfsleider. De ondertekening steunt op een vrijwillige keuze en op een engagement van de uitgaansgelegenheid.

Wat zijn de woorwaarden?

De voorwaarden voor de toetreding worden bepaald door een aantal objectieve criteria die blijk geven van:

  • respect voor de principes en de waarden van het charter
  • engagement in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik

De uitbater geeft een verklaring op eer waarin staat dat hij de wetten en reglementen die van toepassing zijn op de activiteiten van de uitgaansgelegenheid respecteert.

Hoe toetreden?

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend door de uitbater van de uitgaansgelegenheid via het formulier (bijlage 2 van het charter). De documenten moeten gestuurd worden naar:

Charter downloaden

ZIE OOK