attention!

Verstoorde dienstverlening op donderdag 5 oktober

Door syndicale acties is de dienstverlening aan de verschillende loketten van het Administratief Centrum Brucity en de verbindingsbureaus verstoord op donderdag 5 oktober 2023. U kan uw documenten steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Ook de MIVB verwacht hinder op haar net: Externe site nationale betoging.

 

Openbare rust (stadscentrum)

De dienst Openbare Rust en Centrale Lanen (van Bravvo) beantwoordt al uw vragen en biedt oplossingen voor een goed buurtleven in Brussel.

Wat doet de dienst?

  • Luisteren naar buurtbewoners en handelaars: behandelen van klachten over overlast in het stadscentrum met het oog op een goede verstandhouding tussen bewoners en horeca-uitbaters (nachtlawaai in de uitgaansbuurten, luide muziek, alcoholgebruik in de openbare ruimte, te grote terrassen,...)
  • Vaststellingen doen en bemiddelen: de dienst evalueert de situatie en neemt contact op met de betrokken partijen om te overleggen en oplossingen te vinden
  • Snel tot een oplossing komen en actieplannen uitwerken met andere diensten
  • Gevoelige onderwerpen behandelen: aanpak van overlast door prostitutie in de Alhambrawijk, samenscholingen van personen en drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte

Een klacht indienen?

Een klacht indienen wegens overlast of onburgerlijk gedrag in het stadscentrum kan via het:

Klachtenformulier

Een vraag over de centrale lanen?

Julien Mille biedt een antwoord op al uw vragen over de centrale lanen: planning van de werven, doorgangsbewijzen, vaststellingen van onburgerlijk gedrag, klachten,...

julien.mille@brucity.be

Meer info

Openbare Rust & Centrale Lanen (Bravvo)

ZIE OOK