Openbare rust (stadscentrum)

De dienst Openbare Rust en Centrale Lanen (van Bravvo) beantwoordt al uw vragen en biedt oplossingen voor een goed buurtleven in Brussel.

Wat doet de dienst?

  • Luisteren naar buurtbewoners en handelaars: behandelen van klachten over overlast in het stadscentrum met het oog op een goede verstandhouding tussen bewoners en horeca-uitbaters (nachtlawaai in de uitgaansbuurten, luide muziek, alcoholgebruik in de openbare ruimte, te grote terrassen,...)
  • Vaststellingen doen en bemiddelen: de dienst evalueert de situatie en neemt contact op met de betrokken partijen om te overleggen en oplossingen te vinden
  • Snel tot een oplossing komen en actieplannen uitwerken met andere diensten
  • Gevoelige onderwerpen behandelen: aanpak van overlast door prostitutie in de Alhambrawijk, samenscholingen van personen en drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte

Een klacht indienen?

Een klacht indienen wegens overlast of onburgerlijk gedrag in het stadscentrum kan via het:

Klachtenformulier

Een vraag over de centrale lanen?

Julien Mille biedt een antwoord op al uw vragen over de centrale lanen: planning van de werven, doorgangsbewijzen, vaststellingen van onburgerlijk gedrag, klachten,...

julien.mille@brucity.be

Meer info

Openbare Rust & Centrale Lanen (Bravvo)

ZIE OOK