Overslaan en naar de inhoud gaan

Commerciële events - informatie over subsidies

Dankzij subsidies kunnen vzw's en verenigingen van handelaren die commerciële events willen organiseren (braderieën, rommelmarkten, verlichtingen,...) worden ondersteund en financieel aangemoedigd.

Deze subsidie is bedoeld om de economische dynamiek van een handelswijk te bevorderen en/of te verbeteren. Deze subsidies kunnen ook worden gebruikt voor projecten op het gebied van werkgelegenheid, digitale aanwezigheid van de handelszaken, duurzaam voedsel, zachte logistiek, afvalvermindering en circulaire economie.

Elke vzw of vereniging van handelaren die het imago van haar handelszaken wil bevorderen of een commercieel event wil organiseren zoals een braderie, rommelmarkt, eindejaarsverlichting of een ander evenement op het grondgebied van de stad Brussel kan een subsidie aanvragen bij de Stad.

Lijst van documenten die nodig zijn om het onlineformulier in te vullen:

  • een beschrijving van elk project
  • statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
  • geraamde begroting voor het betrokken begrotingsjaar
  • laatst goedgekeurde rekening en balans
  • bedrijfsrapport en bedrijfsresultaten
  • notulen van de laatste algemene vergadering