Een handelszaak openen

De Stad Brussel kan een handelaar begeleiden bij de volgende stappen.

Als u met een activiteit als ambulante handelaar wil starten, dan kan de Stad u een standplaats voorstellen op één van de vijftien markten, 170 standplaatsen op het openbaar domein en 10 kermissen die er op haar grondgebied georganiseerd worden. Voorts kan ze u ook doorverwijzen naar de organisatoren van braderijen-rommelmarkten of andere feestelijkheden waarop ambulante handelaars welkom zijn.

Als u zich duurzaam in Brussel wilt komen vestigen, raden we u aan om het schema commerciële ontwikkeling te raadplegen, dat voor bepaalde wijken de behoeften van de wijk in kwestie en de door de Stad aangemoedigde activiteiten preciseert.

De Grondregie of het OCMW kunnen u één van de 600 handelsruimten voorstellen die ze op het grondgebied van de Stad beheren:

Ook het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven kan u doorverwijzen naar de beschikbare leegstaande cellen op het grondgebied:

Externe site hub.brussels

Sommige handelsactiviteiten zijn onderworpen aan bijzondere regelgevingen die door de Stad bepaald worden of waarvan het toezicht op de naleving ervan in handen is van de Stad: horeca, nachtwinkels, bestemmingswijzigingen, vestigingen van meer dan 600 m². U doet er dan ook goed aan om deze regelgevingen te raadplegen vóór u uw huurcontract ondertekent of aanzienlijke investeringen verricht.

Een vergunning verkrijgen

Als u van plan bent om personeel aan te werven, dan staat Brussel voor een jonge en groeiende actieve bevolking. Verschillende gemeentelijke of gewestelijke instanties kunnen u helpen om ter plaatse de geknipte kandidaat te vinden of de ontvangen kandidaturen te analyseren.

Tewerkstellingsdiensten

De vzw Ondernemen.brucity kan de kandidaat-ondernemers informeren over de actualiteit van de handelswijken en hen doorverwijzen naar de juiste aanspreekpunten bij de Stad:

Externe site OndernemenBrussel

Het Loket voor Lokale Economie helpt de kandidaat-ondernemers hun administratieve stappen te verrichten en hun project verder uit te werken op het vlak van strategie of financieel plan en bieden soms aan om ervaringen te delen in coworkingruimtes.

Externe site Loket voor Lokale Economie Dansaert

Het bedrijvencentrum 'Les Ateliers des Tanneurs' wil jonge ondernemingen verwelkomen en begeleiden:

Externe site Les Ateliers des Tanneurs - ondernemingen

Voor meer informatie over de andere mogelijke steunmaatregelen kunt u terecht op één nummer:

Externe site 1819

En bij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven:

Externe site hub.brussels

AGENDA

     

    ZIE OOK