attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 28 november 2023 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Vergunning om een handelszaak te openen

Voor de opening van een zaak moet aan een aantal administratieve formaliteiten voldaan zijn. Deze zijn onderworpen aan controles van de gemeentelijke administratie.

Bij een wijziging van stedenbouwkundige bestemming

Volgens de gewestelijke ordonnantie van 12 december 2002 zijn de volgende activiteiten onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning: een restaurant, een snackbar, een frituur, een drankgelegenheid, een café of elke andere zaak waar de mogelijkheid bestaat om ter plaatse te verbruiken, eten of drinken, een nachtclub, een dancing, een speelhuis, een lunapark, een feest- of toneelzaal, een videotheek, een bioscoop, een zaal voor erotische shows, een nachtwinkel, peepshows, een seksshop, kamertjes, een privéclub, een wassalon, een benzinestation, (of) een zaak die met motorvoertuigen verband houdt, of een handelszaak type telefoonwinkel (een handel in diensten die voornamelijk telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of internet beschikbaar stelt).

Voor de commerciële inplantingen van meer dan 600 m²

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening onderwerpt deze inplantingen of uitbreidingen aan een stedenbouwkundige vergunning. Het departement Economische Zaken werkt samen met het departement Stadsontwikkeling voor de analyse van de overeenkomstige verzoeken, al naargelang de precieze sociaaleconomische criteria.

Formaliteiten voorafgaand aan de opening van een horecazaak

De formaliteiten die er vervuld moeten worden, voordat er een horecazaak geopend kan worden, worden omkaderd door specifieke regels die verband houden met in het bijzonder brandpreventie en hygiënebescherming.

Er zal een Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering geëist worden:

Voor de drankgelegenheden zal er om een attest van moraliteit verzocht worden:

Specifieke beperkingen die van toepassing zijn op de nachtwinkels

De Stad Brussel heeft in een reglement voor nachtwinkels de voorwaarden gepreciseerd, waaraan voldaan moet worden om deze activiteit te kunnen uitoefenen.

Verplichte verzekering voor bepaalde activiteitentypes

Krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing zijn bepaalde vestigingen verplicht om een Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (OBA) af te sluiten. We hebben het dan meer bepaald over vestigingen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals horecazaken, spektakelzalen, stadions, ziekenhuizen of stations:

ZIE OOK