Horeca - vergunningen

De uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de Stad Brussel is onderhevig aan een specifieke regelgeving waarvan de belangrijkste elementen zijn opgenomen in de 'Verordening inzake de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de Stad Brussel'.

Conformiteitsattest

Op grond van deze verordening moet elke horecazaak gelegen op het grondgebied van de Stad in het bezit zijn van een conformiteitsattest. U moet hiervoor volgend formulier invullen:

Het volledige administratieve dossier moet ten laatste 20 kalenderdagen vóór de opening van de vestiging worden ingediend bij de cel Horeca. Sommige documenten zijn hierbij noodzakelijk:

Verdere vergunningen

Aanvullende vergunningen kunnen worden aangevraagd in verband met de uitbating van een horecazaak, met name:

Deze vergunningen kunnen worden gevraagd bij het openen van het dossier bij de cel Horeca door volgend formulier in te vullen:

In ieder geval kunnen deze vergunningen pas worden verleend als de zaak een conformiteitsattest heeft.

Uitbreiding terras (horeca)

ZIE OOK

PRAKTISCHE INFO