Info over een schuldvereffening (terrassen, uitstallingen en schragen)

In geval van moeilijkheden bij de betaling van de vergoedingen voor terrassen, uitstallingen en schragen kunnen de uitbaters van handelszaken een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de Ontvanger van de Stad.

Voorwaarden

Een handelszaak uitbaten op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Op afspraak, te nemen:

PRAKTISCHE INFO