attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Info over een schuldvereffening (terrassen, uitstallingen en schragen)

In geval van moeilijkheden bij de betaling van de vergoedingen voor terrassen, uitstallingen en schragen kunnen de uitbaters van handelszaken een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de Ontvanger van de Stad.

Voorwaarden

Een handelszaak uitbaten op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Op afspraak, te nemen:

PRAKTISCHE INFO