Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Tewerkstellingsdiensten

Wie op zoek is naar werk moet zich eerst inschrijven als werkzoekende en dan actief op zoek gaan. Er bestaan verschillende diensten in Brussel die hulp bieden in de zoektocht naar werk.

Werkzoekenden die in Brussel wonen, kunnen zich laten inschrijven bij Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. De inschrijving als werkzoekende is niet alleen een mogelijkheid om werk te vinden. Het is ook een voorwaarde om van bepaalde sociale voordelen te kunnen genieten zoals werkloosheidsuitkeringen of om een (beroeps)opleiding voor werkzoekenden te volgen.

Inschrijven als werkzoekende kan eveneens in de Werkwinkel Brussel Centraal en in de gedecentraliseerde antenne van Actiris in het Jobhuis van de Stad Brussel (zie onder diensten).

Verschillende diensten bieden hulp aan werkzoekenden.

Jobhuis en WerkCentrale (Stad Brussel)

Het Jobhuis van de Stad Brussel biedt diensten aan werkzoekenden en ondernemingen aan:

De WerkCentrale van de Stad Brussel brengt verschillende diensten actief rond werk, opleiding en socio-professionele inschakeling samen:

  • een algemene ontvangst en voorlichting van het publiek voor het hele Jobhuis van de Stad Brussel
  • beurzen rond werkgelegenheid en opleiding
  • digitale openbare ruimtes in Brussel-centrum en Neder-Over-Heembeek, en computercursussen
  • ruimte rond werkgelegenheid in Neder-Over-Heembeek
  • sociale bijstand
  • een Bus naar werk in de wijken van Brussel om advies en hulp te bieden bij het vinden van werk
  • de JOBrusseleir: een magazine met nieuws van het Jobhuis van de Stad Brussel en zijn partners
  • tools om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken: brochures, website,...

Magazine JOBrusseleir.

Tracé Brussel

De vzw Tracé Brussel werkt aan het beheer van 3 Werkwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft een functie van backoffice. De Brusselse Werkwinkels zijn een samenwerkingsverband tussen Actiris, de Brusselse VDAB (RDB) en Tracé Brussel vzw. Ze hebben een basisdienstverlening voor werkzoekenden en voor werkgevers.

Mission locale de Bruxelles-Ville

De Mission locale de Bruxelles-Ville biedt begeleiding aan werkzoekenden (individueel of in groep).

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) biedt aan langdurige werklozen en aan personen die recht hebben op een vervangingsinkomen werk aan in occasioneel verband (zowel bij particulieren als in verenigingen, scholen, ziekenhuizen en bij diensten van de Stad Brussel). Ze krijgen hiervoor een supplement bij hun al toegekende uitkering. Het PWA informeert over de reglementering betreffende de tewerkstellingsmaatregelen. Het PWA is tevens een erkende onderneming van dienstencheques en werft personen voor hulp in het huishouden aan met een contract van onbepaalde duur.

ZIE OOK