PRAKTISCHE INFO

Dienst Uittreksels - Verkeer

Voetgangerszone

Administratief Centrum

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

1ste verdieping

02 279 32 70
02 279 62 34


Open voor publiek: 
maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u

Telefonisch onthaal: 
van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 mei, 20 juli, 31 december 2020

Extra informatie: 

Aanvraag toegangsbewijs verkeer Eikstraat per mail via voetgangerszone.dem@brucity.be